Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Klinika za nuklearno medicino

 

Oddelek za klinično radiokemijo

• Delovni čas, kontakt

• Lab. preiskave (odvzem, transport vzorcev)

• Naročanje

• Čas izvedbe preiskav

• Cenik

• Orientacijska referenčna območja

• Presejalni testi za novorojenčke

• Obvestila

• Priporočila

• Samoplačniki

 

ODDELEK ZA KLINIČNO RADIOKEMIJO

Dejavnost oddelka je usmerjena v izvajanje laboratorijskih preiskav za naročnike zdravstvenih ustanov na terciarnem in sekundarnem zdravstvenem nivoju, kot tudi na primarnem nivoju in za samoplačnike. Za področje celotne Slovenije izvajamo tudi presejalno testiranje na morebitno prisotnost kongenitalne hipotiroze (CH) in/ali fenilketonurije (PKU).

Naše laboratorijske preiskave temeljijo na uporabi imunokemijskih metod s kemiluminiscentno, encimsko ali radioaktivno detekcijo. Izvajanje večjega dela laboratorijskih preiskav imamo dobro dodatno strokovno podprte s kliničnim ozadjem, kjer tesno sodelujemo s kliničnim osebjem UKC Ljubljana. V letu 2019 smo izvedli 359.985 laboratorijskih preiskav, kar predstavlja 53 % rast v desetletnem obdobju.

Na oddelku je trenutno zaposlenih 14 oseb: 10 laboratorijskih tehnikov, 1 analitik v laboratorijski medicini (univ.dipl.biokem.) ter 3 specialisti medicinske biokemije, od tega imata 2 osebi doktorat znanosti.

 

Vodja oddelka:

znan.sod.dr. Blaž Krhin, univ.dipl.kem., spec.med.biokem., EuSpLM

 

Namestniki vodje oddelka:

dr. Ajda Biček, univ.dipl.mikrobiol., spec.med.biokem., EuSpLM

Adrijana Oblak, univ.dipl.biokem., spec.med.biokem., EuSpLM

 

 

 

Posodobljeno: 03/08/2020