Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Lekarna UKC Ljubljana

 

Informacije za strokovno javnost

 

Strokovno izpopolnjevanje

 

Lekarna

Zahvaljujemo se vam, da ste obiskali spletno stran Lekarne UKC Ljubljana. V Lekarni UKC Ljubljana si prizadevamo za zagotavljanje kakovostne preskrbe z zdravili in farmacevtskimi storitvami. Prva skrb lekarne je, da pacienti Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana dobijo zdravila, ki jih potrebujejo. Lekarna zdravila priskrbi po ustaljeni poti preko veledrogerij, po posebnem postopku uvoza za potrebe posameznega bolnika na podlagi zahteve zdravnika, včasih pa je zdravilo treba izdelati v lekarni, ker na trgu ni mogoče dobiti industrijsko izdelanega pripravka.

Lekarna UKC Ljubljana v okviru bolnišnične lekarniške dejavnosti izvaja preskrbo klinik in kliničnih oddelkov z zdravili in medicinskimi pripomočki. Številna zdravila, ki jih ni mogoče dobiti na trgu, izdelamo v laboratorijih lekarne v manjših serijah ali individualno za posameznega bolnika. Nekatera zdravila bolnikom zagotavljamo edini v Sloveniji tudi po odpustu iz bolnišnice. Posebno skrb namenjamo otrokom, za katere izdelujemo številna zdravila v njim prilagojenih odmerkih in farmacevtskih oblikah. V lekarni pripravljamo tudi individualno parenteralno terapijo za bolnike z rakom in popolno parenteralno prehrano za posamezne skupine bolnikov.

V Bolnišnici dr. Petra Držaja izvajamo dejavnost javne lekarniške službe z izdajanjem zdravil na recept in brez recepta ter sredstev za nego in varovanje zdravja. V omejenem obsegu izdajamo zdravila na recept tudi v centralni lekarni UKC na Zaloški 7. V lekarni Bolnišnice dr. Petra Držaja izdajamo tudi zdravila bolnikom s HIV in hepatitisom iz vse Slovenije in smo za to posebej specializirani.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

Naročanje zdravil 

V lekarni izdajamo zdravila na osnovi zdravniškega recepta.

Magistralno zdravilo je zdravilo, ki ga izdelamo v lekarni po zdravniškem receptu za posameznega pacienta in ga izdamo neposredno po izdelavi.

Če potrebujete magistralno izdelana zdravila, vas prosimo, da predhodno pokličete v lekarno (01 522 51 60) in se dogovorite za dan oz. čas prevzema. Potrudili se bomo, da vas bo zdravilo čakalo, ko boste prišli ponj.

Lokacija

Lekarna UKCL se nahaja v prvi kleti glavne stavbe UKCL. Skoraj sto zaposlenih dnevno skrbi za oskrbo pacientov v UKC z zdravili. V lekarni UKCL veliko zdravil izdelamo tudi sami, kadar to narekujejo potrebe posameznega pacienta ali kadar gre za pomanjkanje specifičnih zdravil na trgu. Za ta zdravila imamo vzpostavljen nadzor nad kakovostjo vhodnih surovin in izdelanih pripravkov. V Lekarno UKCL sodi tudi lekarna v Bolnišnici dr. Petra Držaja, ki poleg funkcije bolnišnične lekarne opravlja tudi funkcijo javne lekarne, in kot taka izvaja preskrbo prebivalstva z zdravili.

VIZITKA VIZITKA
LEKARNA UKC LJUBLJANA
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana
glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

VODJA
Liljana
mag. Liljana Zwittnig Čop , mag. farm., spec.
T: (01) 522 23 58
Fax: 01/ 432 43 41
 
BV_CerfOznake_EN15224_B