Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Lekarna UKC Ljubljana

 

Informacije za strokovno javnost

 

Lekarna za prihodnost

 

Lekarna za prihodnost


Strokovna enota Lekarna zagotavlja preskrbo z zdravili za hospitalizirane bolnike. Izvaja postopke v zvezi z naročanjem, prevzemom, shranjevanjem, izdelovanjem in izdajanjem zdravil ter zagotavljanjem informacij in izvajanjem aktivnosti za njihovo varno in pravilno uporabo. Lekarniška enota v Bolnišnici dr. Petra Držaja izvaja tudi dejavnost javne lekarniške službe, v okviru katere izvaja preskrbo ambulantno zdravljenih bolnikov in ostalih prebivalcev z zdravili na recept in brez recepta ter preskrbo prebivalcev in organizacij z drugimi sredstvi za nego in varovanje zdravja.

Lekarna UKCL poleg hospitaliziranih bolnikov zagotavlja preskrbo bolnikov na domu z zdravili, ki jih ni mogoče dobiti v javnih lekarnah. Mednje sodijo zdravila z začasnim dovoljenjem za vnos t. i. neregistrirana zdravila, ki so v prometu na podlagi zahteve zdravnika klinike ali inštituta in katerih stroške tudi za ambulantno zdravljene bolnike krije UKCL in galenska ter magistralna zdravila, izdelana v lekarni UKCL v breme ZZZS. Posebno mesto med temi zdravili imajo pripravki popolne parenteralne prehrane, ki jih v okviru programa »Home Care« zagotavlja lekarna UKCL bolnikom, ki so v domači oskrbi, vendar za življenje nujno potrebujejo prilagojeno prehrano za dajanje neposredno v krvni obtok. Lekarna na oddelkih UKCL izvaja tudi dejavnost klinične farmacije.


Lekarna v glavni avli UKCL oskrbuje paciente z »neregistriranimi zdravili« na bel recept in specialnimi magistralnimi in galenskimi zdravili, ki jih izdelujemo za potrebe celotne Slovenije le v naši lekarni. To so predvsem magistralna zdravila za paciente Pediatrične klinike in KO za otroško kirurgijo.
     

Dejavnosti, ki jih izvajamo edini v Republiki Sloveniji

  • Priprava in izdaja pripravkov za popolno parenteralno prehrano za otroke in mladostnike v oskrbi na domu ter na novo tudi za odrasle posameznike.
  • Priprava in izdaja parenteralnih raztopin, ki jih ni na tržišču za potrebe UKC in ostalih bolnišnic v Sloveniji.
  • Izdaja zdravil z omejenim dovoljenjem za promet (neregistriranih zdravil) neposredno bolnikom.
  • Priprava injekcij in drugih sterilnih pripravkov za očesno aplikacijo
  • Priprava specifičnih pripravkov za terapije otrok (peroralne suspenzije, praški, svečke, …)

V Lekarni UKCL je 137 zaposlenih, od tega sta 2 bolnišnična farmacevta konzultanta, 19 farmacevtov specialistov, 26 farmacevtov, 60 farmacevtskih tehnikov in 30 ostalih zaposlenih.

 

      

 

 

 

VIZITKA VIZITKA
LEKARNA UKC LJUBLJANA
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana
glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

VODJA
Liljana
mag. Liljana Zwittnig Čop , mag. farm., spec.
T: (01) 522 23 58
Fax: 01/ 432 43 41