Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Medicinski simulacijski center

 

Simulacijsko učenje

 

Galerija

 

Izobraževalni dogodki

 

Programi in tečaji

 

Izobraževalni dogodki

Na tem mestu najdete opis posameznega izobraževalnega dogodka in navodila za prijavo. Število mest za posamezne dogodek je omejeno, zato priporočamo pravočasno prijavo.

Simulacijski tečaji

  • Oskrba poškodovanca

Tečaji oživljanja

  • Tečaj dodatnih postopkov oživljanja
  • Tečaj temeljnih postopkov oživljanja

Samoučenje

  • Samovadba bronhoskopije

Simulacijski tečaji

Simulacijski tečaji so zgrajeni okoli simulacij in lahko potekajo v zaključenem časovnem okvirju ali pa so razdeljeni na posamezne module, ki jih je potrebno v določenem času zaključiti. Da bi se omogočila udeležba čim večjem številu udeležencev, se bodo tako tečaji kot posamezni moduli ponavljali.

Oskrba poškodovanca

Simulacijski tečaj oskrba poškodovanca je tečaj, namenjen reanimacijskem timu, ki skrbi za hudo poškodovane. Tečaj je sestavljen iz 6 modulov: poškodba glave, poškodba prsnega koša, poškodba trebuha, poškodba medenice in 2 modula kombiniranih poškodb. Ko posamezen udeleženec opravi vse module, dobi potrdilo o opravljenem tečaju. Rok za opravljanje vseh modulov je 6 mesecev. Število mest je omejeno na šest. Poleg učenja in preigravanja samih protokolov oskrbe je poudarek tudi na učenju netehničnih spretnosti in delovanju tima. Za vsak modul je na voljo pisno gradivo, ki ga je pred tečajem potrebno proučiti. 

  • Protokol oskrbe poškodbe glave
  • Protokol oskrbe poškodbe prsnega koša
  • Protokol oskrbe poškodbe trebuha
  • Protokol oskrbe poškodbe medenice
  • Protokol začetne oskrbe poškodovanca
  • Netehnične spretnosti

Prijava na posamezen modul je možna preko intraneta UKCL. 

VIZITKA VIZITKA
MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTER

UKC Ljubljana
Zaloška 7, I. klet
1000 Ljubljana

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana