Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Medicinski simulacijski center

 

Simulacijsko učenje

 

Galerija

 

Izobraževalni dogodki

 

Izobraževalni dogodki

Na tem mestu najdete opis posameznega izobraževalnega dogodka in navodila za prijavo. Število mest za posamezne dogodek je omejeno, zato priporočamo pravočasno prijavo.

Simulacijski tečaji

Simulacijski tečaji so zgrajeni okoli simulacij in lahko potekajo v zaključenem časovnem okvirju ali pa so razdeljeni na posamezne module, ki jih je potrebno v določenem času zaključiti. Da bi se omogočila udeležba čim večjem številu udeležencev, se bodo tako tečaji kot posamezni moduli ponavljali.

Oskrba poškodovanca

Simulacijski tečaj oskrba poškodovanca je tečaj, namenjen reanimacijskem timu, ki skrbi za hudo poškodovane. Tečaj je sestavljen iz 6 modulov: poškodba glave, poškodba prsnega koša, poškodba trebuha, poškodba medenice in 2 modula kombiniranih poškodb. Ko posamezen udeleženec opravi vse module, dobi potrdilo o opravljenem tečaju. Rok za opravljanje vseh modulov je 6 mesecev. Število mest je omejeno na šest. Poleg učenja in preigravanja samih protokolov oskrbe je poudarek tudi na učenju netehničnih spretnosti in delovanju tima. Za vsak modul je na voljo pisno gradivo, ki ga je pred tečajem potrebno proučiti. 

 • Protokol oskrbe poškodbe glave
 • Protokol oskrbe poškodbe prsnega koša
 • Protokol oskrbe poškodbe trebuha
 • Protokol oskrbe poškodbe medenice
 • Protokol začetne oskrbe poškodovanca
 • Netehnične spretnosti

Prijava na posamezen modul je možna preko intraneta UKCL. 

Nazaj na vrh

Tečaji oživljanja

Tečaj dodatnih postopkov oživljanja

Tečaj dodatnih postopkov oživljanja je namenjen zdravnikom. Izvaja se v štirih skupinah po šest kandidatov. Izvajajo ga štirje ALS inštruktorji ali inštruktorski kandidati.

Program
1.dan
15.30 - 15.40   Uvod
15.40 - 16.10   Predavanje:
                          Prepoznava ogroženega bolnika in preprečevanje srčnega zastoja
16.10 - 16.40   Delovne postaje:
                          Temeljni postopki oživljanja
16.40 - 17.10   Predavanje:
                          Uvod v motnje srčnega ritma pri srčnem zastoju
17.10 - 17.20   Odmor
17.20 - 19.30   Delovne postaje:
12:30 - 12:30   Oskrba dihalne poti, ventilacija, supraglotični pripomočki
12:30 - 12:30   Monitoring, ritmi pri srčnem zastoju in defibrilacija
                          Začetni pregled in ocena bolnika

2.dan
15.30 - 16.00   Predavanje Univerzalni algoritem oživljanja
16.00 - 19.30   Demonstracija učenja s simulacijo in učenje s simulacijo
19.30 - 20.00   Zaključek in končno poročilo

Tečaj temeljnih postopkov oživljanja

Tečaj temeljnih postopkov oživljanja je namenjen medicinskim sestram in vsem ostalim, ki se morajo ali želijo naučiti temeljnih postopkov oživljanja.

Program
15.30 – 15.35   Uvod, administrativne zadeve (podpisovanje, preverjanje prisotnosti)
15.35 – 16.15   Predavanje
16.15 – 16.25   Odmor (razporejanje kandidatov v skupine, razporejanje po prostorih)
16.25 – 17.00   Temeljni postopki oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja (TPO z AED):

 • prikaz algoritma pristopa k bolniku v srčnem zastoju s TPO (z ventilacijo z obrazno masko in dihalnim balonom, razen, če so tečajniki nemedicinsko osebje) – pristop v korakih (1. - v realnem času; 2. – z razlago, 3. – vsak tečajnik izvede pristop sam)
 • AED: ponovno prikaz v korakih
 • Osnovni postopki pri aspiraciji tujka – prikaz z razlago
 • Oskrba dihalne poti z ustno žrelnim tubusom – prikaz z razlago

17.00 – 18.00:   Scenariji (vsak 15 min + 5 min za diskusijo)

 1. učni cilj: pristop k bolniku v srčnem zastoju – algoritem, defibrilacija, predaja bolnika ekipi
  a. Okolje: prehospitalno/intrahospitalno
  b. Izvedba: 3 tečajniki: 1. = vodja ekipe, 2. = pomočnik, 3. = priskrbi in priklopi AED
  c. Potek: TPO z AED vsaj 3 cikle, nato prihod ekipe, ki ji predajo bolnika
 2. učni cilj: pristop k bolniku v srčnem zastoju – algoritem, defibrilacija, bolnik pokaže znake življenja, oskrba po reanimaciji (dihalna pot, vitalni znaki…), predaja bolnika
  a. Okolje: intrahospitalno
  b. Izvedba: 3 tečajniki: 1.= vodja ekipe, 2. = pomočnik, 3. = priskrbi in priklopi AED
  c. Potek: TPO z AED vsaj 3 cikle, nato bolnik pokaže znake življenja, oskrba po reanimaciji
 3. učni cilj: pristop k bolniku na oddelku, ki še ni v srčnem zastoju – algoritem, defibrilacija ni potrebna, predaja bolnika reanimacijski ekipi
  a. Okolje: intrahospitalno
  b. Izvedba: vsaj 3 tečajniki: 1.= vodja ekipe, ostali = pomočniki (priklop AED, štiriročno predihavanje)
  c. Potek: bolnik navaja bolečine v prsih, ukrepi (kaj se pričakuje v takem primeru od sestre – glede na status in kompetence: klic zdravnika, monitor - SpO2, RR, 12-kanalni EKG, iv kanal); bolnik postane neodziven - TPO z AED vsaj 3 cikle, ni povrnitve spontane cirkulacije, nato prihod zdravnika oz. ekipe, ki ji predajo bolnika

18.00 - 18.30:   Zaključek (odgovor na vprašanja kandidatov, sporočilo za domov)

Nazaj na vrh

Samoučenje

Medicinski simulacijski center razpolaga z določeno opremo, ki jo lahko posamezniki samostojno uporabljajo, brez pomoči inštruktorja. Za uporabo opreme je potrebno rezervirati čas. Izven rezerviranega časa oprema ne bo na voljo.

Samovadba bronhoskopije

Na voljo sta bronhoskop za enkratno uporabo (pri bolnikih, v MSC ga uporabljamo dolgo časa) in model pljuč, kar omogoča učenje vodenja bronhoskopa pri bronhoskopiji. Samovadba je namenjena kolegom, ki so že opravili neko izobraževanje na področju bronhoskopije in se želijo na ta način izpopolniti.

Nazaj na vrh

VIZITKA VIZITKA
MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTER

UKC Ljubljana
Zaloška 7, I. klet
1000 Ljubljana

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

OBVESTILA OBVESTILA
BV_CerfOznake_EN15224_B