Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Medicinski simulacijski center

 

Programi in tečaji

• Strokovni izpit Urgentna medicina

 

Programi in tečaji

Medicinski simulacijski center (MSC) je namenjen usposabljanju zdravstvenega osebja, tako zdravnikov kot medicinskih sester, zaposlenih v UKCL. Učenje s simulacijami omogoča hkrati pridobivanje dragocenih kliničnih izkušenj in samooceno, vendar oboje poteka v varnem okolju, brez ogrožanja bolnika. Pridobivanje izkušenj je možno samo tako, da so udeleženci sami, neposredno udeleženi v klinični situaciji in reševanju kliničnega problema. Zato je število udeležencev, ki lahko sodelujejo v neki simulirani situaciji, omejeno.

Ker želimo v MSC omogočiti čim večjem številu zdravnikov in medicinskih sester, da se udeleži takšnih izobraževanj, bomo razen klasičnih tečajev, ki trajajo dalj časa in kjer se večje število udeležencev izmenjuje na posameznih učnih postajah, pripravili bolj fleksibilne tečaje, sestavljene iz več simuliranih kliničnih situacij. Nanje se lahko udeleženci prijavijo takrat, ko jih na matičnem kliničnem oddelku v okviru rednega delovnega časa, lažje pogrešajo. Posamezne simulacije bodo potekale večkrat na mesec in prijava bo možna prek spletnega obrazca (HRM portal).


Načrtovani izobraževalni dogodki v jeseni 2017

  1. Anesteziolog začetnik, ki bo potekal v oktobru 2017.
  2. Timska oskrba politravmatiziranega poškodovanca, ki bo potekal v novembru in decembru 2017.
  3. Zdravljenje s kisikom, ki bo potekal novembra 2017.
  4. Prepoznava kritično bolnega bolnika ter uporaba ZOS, ki bo potekal v decembru 2017.
  5. Uporaba NIV, ki bo potekal decembra 2017.
  6. Tečaj za simulacijske inštruktorje.

Podrobnejši koledar izobraževalnih dogodkov MSC je dostopen prek intraneta UKCL, prav tako HRM portal za prijavo udeležencev.

Podrobnejši podatki so na voljo pri:
prim. Dušan Vlahovič, dr.med., Vodja Medicinskega simulacijskega centra
E: dusan.vlahovic@kclj.si
Andrej Brlan
E: andrej.brlan@kclj.si
T: (01) 522 72 48

Anesteziolog začetnik

Tečaj anesteziolog začetnik je tečaj namenjen specializantom anesteziologije pred prvim stikom z bolnikom. Na tečaju naj bi pridobili najbolj osnovan znanja, ki so potrebna za varno anestezijo. Svoje prve anestezije bodo udeleženci izvedli na Human Patient Simulatorju (HPS), ki je edini simulator, ki omogoča uporabo standardne anesteziološke opreme in monitorjev, ter se odziva tako kot bi se odzival bolnik. 

Tečaj je organiziran za zaključeno skupino po razporedu, ki ga določi nacionalni koordinator za specializacijo iz anesteziologije in intenzivne terapije. 

 

Dan 1: 02.10.2017
09:00 – 09:30 Vesna Novak Jankovič: Uvodne besede
09:30 –10:00 Jasmina Markovič Božič: Koordinacija kroženja na KOAIT UKC Ljubljana
10:00 – 10:30 Boris Počkar: Nasveti in navodila specializantom začetnikom z vidika specializantov
11:00 – 14:00 MSC tim: Simulacijsko učenje: koncept in naše možnosti

Dan 2: 03.10.2017
08:30 – 11:30 Peter Poredoš: Anestezijski aparat, anestezijski dihalni sistem, sestava anestezijskega vozička
11:30 – 12:00 Premor
12:00 – 12:30 MSC tim: Anestezija - demo
12:30 – 14:00 Dušan Vlahović: Razprava

Dan 3: 04.10.2017
Janez Benedik: Anestezijski list
09:00 – 09:30 Simulacija 1 (klasičen list)
09:30 – 10:30 Razprava
10:30 – 11:00 Simulacija 2 (Avtomatski list)
11:00 – 12:00 Razprava
12:00 – 12:30 Simulacija 3 (ambulantni anestezijski list)
12:30 – 13:30 Razprava

Dan 4: 05.10.2017
Maja Šoštarič, Andriy Grynyuk: Inhalacijske anesteziološke učinkovine (Sevoflurane, Isoflurane, N2O), intravenske anesteziološke učinkovine (anestetiki, mišični relaksansi, analgetiki, sedativi)
09:00 – 09:30 Simulacija 1 (IV indukcija, sevofluran)
09:30 – 10:30 Razprava
10:30 – 11:00 Simulacija 2 (IV indukcija, propofol, fentanil)
11:00 – 12:00 Razprava
12:00 – 12:30 Simulacija 3 Po izbiri 
12:30 – 13:30 Razprava

Dan 5: 06.10.2017
Alenka Špindler Vesel: Nadzorovanje življenjskih funkcij
09:00 – 09:30 Simulacija 1 (EKG, motnje ritma)
09:30 – 10:30 Razprava
10:30 – 11:00 Simulacija 2 (Oksigenacija in ventilacija)
11:00 – 12:00 Razprava
12:00 – 12:30 Simulacija 3 (Mišična relaksacija, globina anestezije)
12:30 – 13:30 Razprava


Dan 6: 09.10.2017
Polona Mušić, MSC tim: Predoperativni pregled pacienta, premedikacija, informacija o anesteziji (knjižica, soglasje), anesteziološka dokumentacija
09:00 – 09:30 Simulacija 1
09:30 – 10:30 Razprava
10:30 – 11:00 Simulacija 2
11:00 – 12:00 Razprava
12:00 – 12:30 Simulacija 3
12:30 – 13:30 Razprava

Dan 7: 10.10.2017
Ludvik Strauch, Janko Rakef: Priprava bolnika in respiratorni zapleti
09:00 – 09:30 Simulacija 1 (normalen izvid)
09:30 – 10:30 Razprava
10:30 – 11:00 Simulacija 2 (Pljučnica)
11:00 – 12:00 Razprava
12:00 – 12:30 Simulacija 3 (KOPB)
12:30 – 13:30 Razprava

Dan 8: 11.10.2017
Polona Mušić, Špela Mušič: Priprava bolnika z boleznijo srca in možni zapleti
09:00 – 09:30 Simulacija 1 (neurejen hipertonik)
09:30 – 10:30 Razprava
10:30 – 11:00 Simulacija 2 (St. po AMI)
11:00 – 12:00 Razprava
12:00 – 12:30 Simulacija 3 (Aortna stenoza)
12:30 – 13:30 Razprava

Dan 9: 12.10.2017
Lea Andjelković, Marko Žličar; Obnovitev znanja iz postopkov oživljanja
09:00 – 09:30 Simulacija 1 (neurejen hipertonik)
09:30 – 10:30 Razprava
10:30 – 11:00 Simulacija 2 (St. po AMI)
11:00 – 12:00 Razprava
12:00 – 12:30 Simulacija 3 (Aortna stenoza)
12:30 – 13:30 Razprava

Dan 10: 13.10.2017
Lea Andjelković, Marko Žličar: Nevarni zapleti med anestezijo
09:00 – 09:30 Simulacija 1 (hipotenzija po indukcji - CA )
09:30 – 10:30 Razprava
10:30 – 11:00 Simulacija 2 (Tenzijski pneumotorax - CA)
11:00 – 12:00 Razprava
12:00 – 12:30 Simulacija 3 (anafilaksija)
12:30 – 13:30 Razprava


Dan 11: 16.10.2017
Ludvik Strauch, Maja Potočnik: Zdravljenje s kisikom, interpretacija plinske analize krvi
09:00 – 09:30 Simulacija 1 (hipoksija, ki se popravi )
09:30 – 10:30 Razprava
10:30 – 11:00 Simulacija 2 (hipoksija hiperkapnija)
11:00 – 12:00 Razprava
12:00 – 12:30 Simulacija 3 (KOPB ali astma)
12:30 – 13:30 Razprava

Dan 12: 17.10.2017
Ludvik Strauch, Maja Potočnik: Neinvazivna ventilacija
09:00 – 09:30 Simulacija 1 (hipoksija, ki se ne popravi )
09:30 – 10:30 Razprava
10:30 – 11:00 Simulacija 2 (hiperkapnija)
11:00 – 12:00 Razprava
12:00 – 12:30 Simulacija 3 (intubacija)
12:30 – 13:30 Razprava

Dan 13: 18.10.2017
08:00 12:00 Bojan Kontestabile: Tehnika v anesteziologiji
12:00 – 14:00 Jasmina Marković, Elenora Ivanova: Infuzijske črpalke perfuzorji

Dan 14: 19.10.2017
Neli Vintar: Zdravljenje akutne bolečine
09:00 – 09:30 Simulacija 1 (dovolj periferni analgetik )
09:30 – 10:30 Razprava
10:30 – 11:00 Simulacija 2 (dipidolor)
11:00 – 12:00 Razprava
12:00 – 12:30 Simulacija 3 (nevarnosti opiatov)
12:30 – 13:30 Razprava

Dan 15: 20.10.2017
Marko Žličar, Sergej Godec: Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta
09:00 – 09:30 Simulacija 1 (hipotenzija)
09:30 – 10:30 Razprava
10:30 – 11:00 Simulacija 2 (desaturacij)
11:00 – 12:00 Razprava
12:00 – 12:30 Simulacija 3 (nezavest)
12:30 – 13:30 Razprava


Dan 16: 23.10.2017
Tatjana Stopar Pintarič: Dihalna pot
09:00 – 10:00 Predavanje 
10:00 – 14:00 Delavnice

Dan 17: 24.10.2017
Jasmina Marković, Elenora Ivanova: MS Delavnice
08:00 – 09:00 Periferna vesnka pot, infuzije, perfuzorji, črpalke
09:00 – 10:00 IO pot
10:00 – 10:30 Premor
10:30 – 11:30 CVK 1
11:30 – 12:30 CVK 2
12:30 – 13:00 premor
13:00 – 14:00 Urinski kateter

Dan 18: 25.10.2017
Štivan Sabina, Minca Voje, Marija Damjanovska: Regionalna anestezija
09:00 – 09:30 Lokalni anestetiki
09:30 – 10:30 Periferni bloki
10:30 – 11:00 Premor
11:00 – 14:00 SAB

Dan 19: 26.10.2017
Vesna Novak-Jankovič: Epiduralna anestezija in analgezija

Dan 20: 27.10.2017
08:00 – 09:00 Preverjanje znanja – Pisno
09:00 – 14:00 Praktično preverjanje znanja

Timska oskrba politravmatiziranega poškodovanca

Tečaj je namenjen multidisciplinarnim in multiprofesionalnim timom, ki oskrbujejo hudo poškodovane. Število udeležencev je omejeno na število, ki obsega število udeležencev resničnega travma tima v UKCL. Posamezne vloge niso strogo določene in udeleženci se lahko preizkusijo tudi v vlogah, v katerih v klinični praksi ne nastopajo.

Tečaj je sestavljen iz simulacij petih tipičnih pacientov. Simuliran bo poškodovanec z izolirano poškodbo glave, poškodovanec s poškodbo glave in s pridruženimi poškodbami, šokiran poškodovanec, poškodovanec s poškodbo prsnega koša, šokiran poškodovanec s pridruženimi internističnimi obolenji. Simulacije bodo pripravljene ob različnih dnevih, tako, da bodo udeleženci lahko izbirali, kdaj se bodo simulacije udeležili. Pogostost bo odvisna od števila prijav.

Ko udeleženec opravi vseh pet simulacij, je tečaj opravil. Simulacije je potrebno opraviti najkasneje v obdobju šestih mesecev. Prijava na tečaj bo možna preko elektronske prijavnice. Udeležba v simulirani oskrbi je možna samo za prijavljene udeležence.