Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Medicinski simulacijski center

 

Programi in tečaji

• Strokovni izpit Urgentna medicina

 

Kratka informacija o poteku strokovnega izpita, ki poteka v medicinskem simulacijskem centru

 

Pri pripravi filma so sodelovali:

prof. dr. Štefan Grosek, dr. med., koordinator za predmet urgentna medicina na Ministrstvu za zdravje

prof. dr. Vesna Novak Jankovič, dr. med., vodja Medicinskega simulacijskega centra UKCL

Bojan Veberič, univ. dipl. nem., strokovna podpora za predmet urgentna medicina

asist. Ivan Kostadinov, dr. med., EDRA

Silva Ostojič Kapš, dr. med.

asist. Tina Perme, dr. med.

Rok Kučan, dr. med.

Kaja Silič, dr. med.

Produkcija: december 2020

VIZITKA VIZITKA
MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTER

UKC Ljubljana
Zaloška 7, I. klet
1000 Ljubljana

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana