Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Nevrološka klinika

 

KI za klinično nevrofiziologijo

 

KO za bolezni živčevja

 

KO za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo

 

Služba za nevrorehabilitacijo

 

Služba za urgentno nevrologijo

 

Nevrološka klinika

Nevrološka klinika UKCL je vrhunska zdravstvena ustanova, ki pokriva vsa področja nevrologije, služi kot pedagoška baza Medicinski fakulteti in številnim drugih fakultetam Univerze v Ljubljani ter ima razvejano raziskovalno dejavnost.

Ob 45 letnici UKC Ljubljana smo zazrti v prihodnost

Nevrološka klinika UKC Ljubljana (NK) je osrednja slovenska nevrološka ustanova, ki nudi ambulantno in hospitalno diagnostiko, zdravljenje in zgodnjo nevrorehabilitacijo vsem nevrološkim bolnikom, še posebej tistim z redkimi in zapletenimi nevrološkimi boleznimi. Kot ostali UKCL tudi NK služi kot sekundarna bolnišnica za nevrološke paciente iz osrednjeslovenske regije ter terciarna bolnišnica za paciente iz celotne Slovenije.

NK je raziskovalna ustanova in je hkrati učna bolnišnica za Medicinsko fakulteto, Zdravstveno fakulteto ter več drugih fakultet Univerze v Ljubljani, pa tudi osrednja ustanova za izvajanje specializacije iz nevrologije in več drugih specializacij v Sloveniji. Kot učna ustanova je tudi mesto za izvajanje pripravništva za vse zdravstvene poklice.

Vizija Nevrološke klinike je nadaljevati pot celovite evropske nevrološke učne bolnišnice, s stalnim večanjem prepoznavnosti na strokovnem, raziskovalnem in pedagoškem področju. NK želi uspešno obnavljati akreditacijski postopek vodenja kakovosti po zahtevah DNV in ISO standarda in se akreditirati tudi kot evropska učna ustanova.

Klinične enote

Nevrološko kliniko sestavljajo tri klinične enote (Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo – KOVNINT, Klinični oddelek za bolezni živčevja – KOBŽ in Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo – KIKN) ter dve skupni službi (za nevrorehabilitacijo – SNR in za urgentno nevrologijo – SUN). Vsi zdravstveni delavci na NK imajo ustrezne nacionalne licence za opravljanje poklica.

Na KOVNINT je zaposlenih 22 specialistov nevrologov in 113 medicinskih sester usposobljenih za obravnavo pacientov z možgansko-žilnimi boleznimi. Ob hospitalni in ambulantni obravnavi KOVNINT zagotavlja tudi 24/7 konzultacije za bolnike z akutno možgansko kapjo iz vse Slovenije (Telekap) z možnostjo trombolitičnega in ob sodelovanju nevroradiologov UKCL tudi endovaskularnega zdravljenja. KOVNINT vključuje tudi edino nevrološko intenzivno terapijo v državi z 10 posteljami.

Na KOBŽ je zaposlenih 18 zdravnikov specialistov (17 nevrologov, 1 psihiatrinjo) in 64 medicinskih sester usposobljenih za obravnavo pacientov z večino preostalih bolezni osrednjega živčevja. V zadnjih letih je poudarek oddelka v razvoju kontinuiranega zdravljenja pacientov z ekstrapiramidnimi boleznimi, dolgotrajnega EEG snemanja pri trdovratnih epilepsijah in naprednih metod zdravljenja nevroimunskih bolezni (predvsem multiple skleroze). Za najtežje nevrološke paciente, ki ne potrebujejo invazivnega mehanskega predihavanja skrbijo v enoti intenzivnega nadzora (Slika 1). Kot pristop k obravnavi se na KOBŽ vse bolj uveljavlja pacientom prijaznejša dnevna bolnišnica in krepi ambulantna obravnava. Pomembni so še laboratoriji za likvorsko diagnostiko, testiranje avtonomnega živčevja ter urodinamski laboratorij. Na KOBŽ so zelo aktivni tudi pri raziskavah predvsem ekstrapiramidnih bolezni in kognitivne nevrologije.

DSC_1759.JPG

Na KIKN je zaposlenih 13 specialistov nevrologov in 14 diplomiranih fizioterapevtov, katerih dejavnost poteka večinoma v obliki ambulantnega dela, vse več pa tudi dnevnega hospitala, kjer zadnjem času pospešeno uvajajo nova zdravljenja živčno-mišičnih bolezni. Aktivnost je v veliki meri osredotočena na področja živčno-mišičnih bolezni, epileptologije in motenj spanja in za ta področja opravljajo raznovrstno funkcijsko diagnostiko (elektromiografija, elektroencefalografija in medoperativni nevrofiziološki nadzor). Med ostalimi dejavnostmi posebej izstopa skrb za paciente z boleznijo motoričnega nevrona, ki poteka v obliki multidisciplinarnega tima.

Na SNR je zaposlen 1 specialist nevrolog in 34 psihologov in terapevtov različnih profilov, ki s svojim delom skrbijo predvsem za višjo kakovost zdravljenja in rehabilitacije hospitaliziranih nevroloških pacientov. Na delo v SUN se ob 15 medicinskih sestrah vključujejo tudi vsi zdravniki NK, ki tako skrbijo za 24/7 dostopnost kakovostne akutne nevrološke obravnave v osrednji Sloveniji.

 

VIZITKA VIZITKA
NEVROLOŠKA KLINIKA
Zaloška cesta 2a
1000 Ljubljana

T: 01 522 30 71


STROKOVNI DIREKTOR
Simon
prof. dr. Simon Podnar, dr.med.
T: 01 522 30 74
 
POSLOVNA DIREKTORICA
Manja
Manja Oluič, univ. dipl. ekon.
T: 01 522 43 10
Fax: 01 522 33 21
 
STROKOVNI VODJA ZDRAVSTVENE NEGE
Dejan
Dejan Doberšek, dipl.zn.
T: 01 522 31 64
F: 01 522 33 21