Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Nevrološka klinika

 

KI za klinično nevrofiziologijo

• Strokovna srečanja

• Izobraževanja

 

Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo

Klinični inštitut opravlja za potrebe hospitaliziranih bolnikov UKCL in za ambulantne bolnike vso klinično nevrofiziološko diagnostiko na sekundarni in terciarni ravni. Z elektromiografijo (EMG) ocenjujemo predvsem delovanje perifernega živčevja in mišic, z elektroencefalografijo (EEG) in z evociranimi potenciali pa delovanje osrednjega žičevja in nekaterih čutil. Na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo so na sekundarni in terciarni ravni ambulantno in hospitalno obravnavani bolniki z boleznimi perifernega živčevja in mišic, dednimi nevrološkimi boleznimi, motnjami budnosti in spanja, epilepsijo, motnjami nevrogenih težav z mokrenjem, iztrebljanjem in spolnostjo,...
 


VIZITKA VIZITKA
KI ZA KLINIČNO NEVROFIZIOLOGIJO
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 15 00 (Informacije in sprejem)

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNIK
Blaž
doc.dr. Blaž Koritnik, dr. med.
T: 01 552 15 01
Fax: 01 522 22 93
 
GL. MED. SESTRA
Suzana
Suzana Justin Srebernjak, viš. fiziot.
T: 01 522 15 16
Fax: 01 522 15 33
 
BV_CerfOznake_EN15224_B