Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Nevrološka klinika

 

KI za klinično nevrofiziologijo

• Strokovna srečanja

• Izobraževanja

• Sekcija za kl. nevrofiziologijo

 

Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo

Klinični inštitut opravlja za potrebe hospitaliziranih bolnikov UKCL in za ambulantne bolnike vso klinično nevrofiziološko diagnostiko na sekundarni in terciarni ravni. Z elektromiografijo (EMG) ocenjujemo predvsem delovanje perifernega živčevja in mišic, z elektroencefalografijo (EEG) in z evociranimi potenciali pa delovanje osrednjega žičevja in nekaterih čutil. Na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo so na sekundarni in terciarni ravni ambulantno in hospitalno obravnavani bolniki z boleznimi perifernega živčevja in mišic, dednimi nevrološkimi boleznimi, motnjami budnosti in spanja, epilepsijo, motnjami nevrogenih težav z mokrenjem, iztrebljanjem in spolnostjo,..

 

Inštitut za klinično nevrofiziologijo je bil ustanovljen leta 1969. Klinična nevrofiziologija diagnosticira bolezni, spremlja delovanje živčevja in učinke zdravljenja ter ugotavlja patofiziološke bolezenske mehanizme. Metode klinične nevrofiziologije temeljijo na tem, da živčevje z delovanjem ustvarja električne impulze, vsi njegovi deli pa so tudi električno vzdražni. Ustvarjanje impulzov je lahko spontano. Z odjemanjem, ojačevanjem, zapisovanjem in merjenjem te električne aktivnosti ugotavljamo različne vzorce, ki kažejo na normalno ali bolezensko spremenjeno delovanje živčevja.

VIZITKA VIZITKA
KI ZA KLINIČNO NEVROFIZIOLOGIJO
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 15 00 (Informacije in sprejem)

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNIK
Blaž
doc.dr. Blaž Koritnik, dr. med.
T: 01 522 15 01
Fax: 01 522 22 93
 
GL. MED. SESTRA
Suzana
Suzana Justin Srebernjak, viš. fiziot.
T: 01 522 15 16
Fax: 01 522 15 33