Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Nevrološka klinika

 

KI za klinično nevrofiziologijo

• Strokovna srečanja

• Izobraževanja

 

Tečaj klinične nevrofiziologije – elektroencefalografije (EEG)

Center za epilepsije UKC Ljubljana (Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo, Klinični oddelek za bolezni živčevja in Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo) razpisuje tečaj klinične nevrofiziologije – elektroencefalografija (EEG).

Na štirimesečni tečaj se lahko prijavijo kandidati - specialisti in izjemoma specializanti proti koncu specializacije s področja nevrologije in otroške nevrologije. Podiplomski tečaj bo potekal od 1. 10. 2019 do 31. 1. 2020. Kotizacija znaša 3.000,00 EUR. Več informacij o tečaju vam lahko posreduje gospa Tanja Trdič (tanja.trdic@kclj.si), ki sprejema tudi prijave. Rok za prijavo je 16. september 2019.

PRIJAVNICA

Izpolnjeni prijavnici priložite: življenjepis, fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu oz. specializaciji in izjavo ustanove o plačilu šolnine. 

 

BV_CerfOznake_EN15224_B