Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Nevrološka klinika

 

KO za bolezni živčevja

• Hospitalni oddelki

• Funkcijska diagnostika

• Strokovni centri

• Raziskovalna dejavnost

• Smernice COVID-19

 
VIZITKA VIZITKA
KO ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA
Zaloška cesta 2
1000 Ljubljana
nevroloska.jpg
Stavba Nevrološke klinike na Zaloški 2

PREDSTOJNIK
izr. prof. Uroš Rot, dr. med.
T: (01) 522 28 64
Fax: (01) 522 22 08
 
STROKOVNI VODJA ZDRAVSTVENE NEGE
Robert Rajnar, mag. zdr. nege
T: (01) 522 30 84