Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Nevrološka klinika

 

KO za bolezni živčevja

• Izobraževalni dogodki

 

Izobraževalni dogodki KO za bolezni živčevja

Mala šola nevrologije

../slikev/LOGOTIP_MSN_ukc.jpg

Od leta 2010 Klinični oddelek za bolezni živčevja Nevrološke klinike v Ljubljani organizira enodnevna izobraževanja za družinske zdravnike z različnih področij nevrologije s skupnim naslovom Mala šola nevrologije. Vsebine Malih šol nevrologije pokrivajo že večino področij nevrologije. Mala šola nevrologije je redni izobraževalni program Kliničnega oddelka za bolezni živčevja UKC Ljubljana v sodelovanju z drugimi ustanovami. Namenjena je zdravnikom specialistom in specializantom splošne in družinske medicine, javnega zdravja, drugim specialistom s področja različnih vej nevrologije in vsem, ki bi radi osvežili svoje znanje nevrologije.


Predsednica organizacijskega odbora
Doc. dr. Maja Trošt, dr. med.
 

Informacije:
Služba za izobraževanje, Nives Turk, mag. org.
T: 01 522 90 19
E: izobrazevanje@kclj.si
 

Programe preteklih Malih šol nevrologije najdete na tej povezavi.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA
Zaloška cesta 2
1000 Ljubljana
nevroloska.jpg
Stavba Nevrološke klinike na Zaloški 2

PREDSTOJNIK
doc. dr. Uroš Rot, dr. med.
T: (01) 522 28 64
Fax: (01) 522 22 08
 
GL. MED. SESTRA
Lidija Ocepek, dipl. m. s.
T: (01) 522 43 17
Fax: (01) 522 43 17
 
BV_CerfOznake_EN15224_B