Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Nevrološka klinika

 

KO za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo

• Kongresi

 
Video posnetki delavnic
 

2. Mednarodni simpozij Žilne nevrologije                                      

MSZN-logo-19.1.2018.jpg

 

Prirejajo:
SZD - Slovensko združenje nevrologov,
Univerzitetni klinični center Ljubljana - Ljubljana, Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo,
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji,
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Več o simpoziju

Splošne informacije

Namen simpozija

Simpozij je namenjen zdravnikom specialistom in specializantom s področij: nevrologije, kardiologije, interne medicine in družinske medicine, medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, ki delujejo v okviru zdravstvenih domov, patronaže, referenčnih ambulant, domov za starejše občane (DSO) in na področju internistike, bolnišnične obravnave bolnikov ter vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z bolniki z možganskožilnimi boleznimi, ali se želijo za to področje dodatno izobraziti in usposobiti.

Strokovni dogodek je Zdravniška zbornica Slovenije ovrednotila s 7 licenčnimi točkami.

Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je ovrednotila strokovno srečanje z 10 licenčnimi točkami za pasivno udeležbo in s 14 licenčnimi točkami za aktivno udeležbo.
 

Kraj prireditve

Radisson Blu Plaza Hotel, 
Bratislavska cesta 8, 
1000 Ljubljana,
Slovenija,
T: +386 1 243 00 00,
E: info.ljubljana@radissonblu.com.

Uradna jezika

slovenščina in angleščina

Vodstvo simpozija / dodatne informacije

PROGRAMSKI ODBOR za zdravniški del srečanja:
Pretnar Oblak J (predsednica), Šteblaj S, Frol S, Resman Gašperšič A, Bajrovič F, Hojs Fabjan T, Kolenc M, Šoštarič Podlesnik M, Rojc B, Klanjšček G, Boric J, Černič Šuligoj N, Prokšelj K, Bervar M, Šinkovec M, Rigler R.

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Šteblaj S (predsednica), Resman Gašperšič A, Frol S, Pretnar Oblak J, Medvešček Smrekar M, Mušić D, Ermenyi D B, Banović T, Veberič B.

Nazaj na vrh

Strokovni program

Vsebina strokovnega programa je predstavljena v spodnjih priponkah.

Nazaj na vrh

Prijava

Navodila za prijavo in plačilo


Spletna prijava je omogočena tukaj.

Kotizacija

 

Zgodnja prijava do 30.11. 2017

Prijava od 1.12.2017 do 9.1.2018

Prijave na srečanju

Zdravniki

130€

150€

200€

Zdravnik specializant – samoplačnik

90€

100€

120€

Med. sestre, zdr. tehniki

90€

100€

120€

Vse cene vsebujejo DDV.


Prijav po 9.1. 2018 ne bomo sprejemali - registracija po tem datumu bo mogoča na recepciji simpozija. Kotizacijo je potrebno plačati do 12.1. 2018.

Kotizacija zagotavlja udeležbo na predavanjih in razstavi, zbornik predavanj in osvežitve med odmori.

Registracija

Registracija udeležencev bo neposredno pred pričetkom kongresa dne 19. 1. 2018 v preddverju kongresne dvorane.

Kontakt
Bojan Veberič,
E: bojan.veberic@kclj.si,
T: 01 522 9020,
Služba za zaposlovanje, izobraževanje in razvoj kadrov,
Bohoričeva 28, 1525 Ljubljana.

Odpoved udeležbe in povračila

Če se simpozija po prijavi ne morete udeležiti, je dobrodošel nadomestni udeleženec, ki pa mora predložiti pisno pooblastilo registriranega udeleženca. Odjava je možna samo s pisnim sporočilom na naslov: izobrazevanje@kclj.si, najkasneje do 9.1. 2018. Pri pisni odjavi do 9.1. 2018 organizator obračuna stroške odpovedi v višini 30 EUR, po poteku roka organizator ne vrača plačane kotizacije. Vsa morebitna povračila bodo izvedena po simpoziju.

Nazaj na vrh