Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Nevrološka klinika

 

KO za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo

• TeleKap

• O nas

• Raziskave in publikacije

• Kongresi

 

KO za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo

Predstavitev

Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo (KO VNINT) je vrhunska zdravstvena ustanova, ki pokriva področje žilne nevrologije in glavobola, služi kot pedagoška baza zdravstvenim delavcem različnih usmeritev iz države in tujine in tudi Medicinski fakulteti in številnim drugih fakultetam Univerze v Ljubljani ter ima razvejano raziskovalno dejavnost.

Oddelki v okviru KO VNINT so in bodo razdeljeni po načinu dela: oddelek intenzivne nevrološke terapije, intenzivne nege A2 (I) in B2 (II) ter oddelek Enota za možgansko kap ter paliativni oddelek. V tem okviru smo izdelali klinične poti in smernice za najvažnejše obravnave. Vse bolj se razvijajo tudi strokovno organizacijskih enote, ki bodo posegale v reševanje problematike na državnem nivoju. Oddelek intenzivne nevrološke terapije tako že deluje in uspešno sodeluje tudi v transplantacijskem programu z zavodom Slovenija -transplant. V fazi implementacije je Republiški center TeleKap,  namenjen bolnikom z akutno ishemično možgansko kapjo širom Slovenije za zdravljenje s trombolizo. Zaradi majhnega števila vaskularnih nevrologov, zlasti v neurbanih predelih Slovenije, bo mreža TeleKap omogočila 24-urno konzultacijo s področja vaskularne nevrologije preko video konference v živo, v 12 splošnih bolnišnicah v državi.

Vodimo nacionalno mrežo TeleKap in v okviru nje nudimo konzultacije pri obravnavi bolnikov z akutno možgansko kapjo v vseh slovenskih bolnišnicah.

Na Kliničnem oddelku za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo zdravimo najtežje nevrološke bolnike v Sloveniji. Razvijamo in prenašamo nove metode diagnostike in zdravljenja na področju žilne nevrologije in zdravstvene nege na tem področju. Zdravniki in/ali znanstveniki izvajajo v okviru terciarne dejavnosti in v okviru raziskovalnih projektov razvojne in raziskovalne projekte. V sodelovanju z izobraževalnimi institucijami izobražujemo kadre vseh zdravstvenih poklicev. Na področju pedagoške dejavnosti izobražujemo študente Medicinske in Zdravstvene fakultete v Ljubljani ter drugih šol na dodiplomski in podiplomski ravni.

KO VNINT je primerljiv in konkurenten klinični oddelek podobnim evropskim ustanovam, še posebej bližnjim srednjeevropskim klinikam. To se izkazuje neformalno skozi aktivno sodelovanje pri strokovnih, izobraževalnih in raziskovalnih projektih, formalno pa prek akreditacij ustreznih evropskih inštitucij.

Strokovno delo KO VNINT je namenjeno dobrobiti žilnih nevroloških bolnikov, ki jih srečujemo pri delu tudi kot potencialne subjekt v pedagoškem procesu ter pri razvojnem in raziskovalnem delu. Pri tem posvečamo vso skrb ohranjanju dostojanstva bolnikov, da nikoli niso okrnjene njihove pravice, kot izhajajo iz mednarodnih deklaracij in pravil, ki jih na tem področju skupaj sprejema UKC Ljubljana.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA VASKULARNO NEVROLOGIJO IN INTENZIVNO NEVROLOŠKO TERAPIJO
Zaloška cesta 2
1000 Ljubljana

T: (01) 522 30 71

poliklinika.JPG
Stavba Poliklinike

PREDSTOJNIK

izr.prof. dr. Janja Pretnar Oblak, dr.med.
T: (01) 522 37 38
Fax: (01) 522 22 08
 
GLAVNA MEDICINSKA SESTRE

Alenka Škerjanec Hodak, dipl. m. s.