Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Nevrološka klinika

 

Služba za urgentno nevrologijo

• Strokovne informacije

 

Strokovne informacije za zdravnike in zdravstvene delavce

Urgentna nevrološka ambulanta obratuje 24 ur dnevno v pritličju Nevrološke klinike UKC Ljubljana. Dovoz za rešilca je z Zaloške ceste (uvoz je nasproti stavbe Ortopedske klinike). Ambulanta je namenjena bolnikom z nujno nevrološko simptomatiko. Prednost imajo PRIZADETI bolniki (nepokretni, tisti z lažjimi motnjami zavesti GCS= 10-14).

Življenjsko ogrožene bolnike (GCS≤8) (tudi, če imajo nevrološko simptomatiko) je potrebno napotiti na Internistično prvo pomoč (IPP). Ogroženi bolnik je tisti, ki ima: motnjo zavesti (GCS=9-14) + motnjo dihanja (spO2<90%, in/ali frekvenco dihanja <8 ali>30, hudo dispnejo) +/- kardiovaskularno ogroženost (RR pod 100mmHg- sistolični, srčna frekvenca < 45 ali > 120). Zdravniki naj življenjsko ogroženega bolnika pripeljejo na IPP (oziroma Centralni urgentni blok, če gre za poškodbo).

Če se zdravnik odloči, da »reanimacijo« (to je: ogroženega in /ali intubiranega bolnika) kljub zgornjem navodilu pripelje v SUN, naj o tem že s terena obvesti osebje na telefon (01) 522-3195.

Bolnike z nevrološko simptomatiko, ki so življenjsko ogroženi ali prizadeti, je potrebno obravnavati po principih, ki veljajo za težko poškodbo glave po smernicah Slovenskega združenja za Intenzivno medicino (povezava http://www.szim.si). V nekaterih primerih je obvezno zdravniško spremstvo ter neprekinjeni nadzor vseh življenjskih funkcij bolnika.

Prosimo upoštevajte spodnja navodila pri ocenjevanju kateri manj prizadeti bolniki so »nujni«!

Smernice za določanje stopnje nujnosti napotitve k nevrologu (RSK za nevrologijo, 3. 12. 2010)

NUJNA napotitev

NUJNA napotitev je potrebna, če je pri osebi prisotno nekaj od spodaj naštetega:

 • Akuten začetek nevroloških simptomov in znakov z ogrožanjem življenja.
 • Znaki zvišanega znotrajlobanjskega pritiska z motnjo/izgubo zavesti.
 • Hitro napredujoče ohromitve z ali brez dihalne stiske. Napredujoče ohromitve s sfinkterskimi motnjami. Primeri:
  • Možganska kap, subarahnoidna krvavitev.
  • Okvara hrbtenjače.
  • Kompresija hrbtenjače, kavde ekvine.
  • Poliradikulonevritis.
  • Hudo poslabšanje miastenije gravis.
  • Ponavljajoče tranzitorne ishemične atake.

Prosimo, da ne obremenjujete urgentne ambulante z napotitvijo bolnikov, ki niso NUJNO potrebni nevrološkega pregleda!

Kratice:

GCS- glasgow coma score
MZOS : modificiran zgodnji opozorilni stem

Priporočena literatura: Urgentna nevrologija II, Združenje nevrologov Slovenije, SZD, Ljubljana 2009

VIZITKA VIZITKA
SLUŽBA ZA URGENTNO NEVROLOGIJO
Zaloška cesta 2
1000 Ljubljana
nevroloska.jpg
Stavba Nevrološke klinike na Zaloški 2
474
VODJA
Igor Rigler, dr. med.
 
GLAVNA MEDICINSKA SESTRA
Radojka Milojka Bradarić, dipl. m.s.
T: (01) 522 31 92
Fax: (01) 522 13 94
 
OBVESTILA OBVESTILA
BV_CerfOznake_EN15224_B