Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Očesna klinika

 

Gensko zdravljenje

 

Odlični že 45 let

 

Odlični že 45 let

IMG_7930.jpeg

Očesna klinika Ljubljana, kot samostojna enota UKC Ljubljana, zagotavlja strokovno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, pedagoško in znanstvenoraziskovalno dejavnost. Ima 130-letno tradicijo, od leta 2005 je akreditirana pri European Board of Ophthalmology (EBO), vključena v European Reference Network (ERN) in je učna bolnišnica za dodiplomski, specialistični, subspecialistični, podiplomski študij, tako za naše kot tuje štipendiste Evropskega oftalmološkega združenja (SOE) in fundacije International Council of Ophthalmology (ICO).

Med 199 zaposlenimi je 47 zdravnikov (36 specialistov, devet specializantov, en mladi raziskovalec, en sekundarij) in 114 zaposlenih v zdravstveni negi (75 diplomiranih medicinskih sester in 42 srednjih medicinskih sester). Med 13 doktorji znanosti je 9 učiteljev oftalmologije (trije redni profesorji, ena izredna profesorica, pet docentov).

Ima 3 hospitalne oddelke, in sicer za očesne bolezni, enodnevni bolnišnični in otroški  oddelek. Skupno razpolaga s 54 bolniškimi posteljami. Klinika strokovno pokriva vsa področja oftalmologije tako splošno, konziljarno, urgentno triažno oftalmološko dejavnost, kot subspecialistične dejavnosti, z nekaj subspecialističnimi dejavnostmi je edina v državi. Na področje oftalmološkega, tako kirurškega  kot nekirurškega zdravljenja sprednjega in zadnjega očesnega segmenta, sodijo bolezni mrežnice in intravitrealna farmakoterapija, funkcionalna diagnostika z nevrofiziologijo, fizioterapija z očesno protetiko, glavkom, kontaktne leče, nevrooftalmologija, očesna onkologija, okuloplastika, ortoptika in pleoptika, operacije katarakte, pediatrična oftalmologija, roženica in refraktivna kirurgija, transpalantacijska dejavnost, uveitis, vitreoretinalna kirurgija, na področje preventive presejanje diabetične retinopatije in na področje rehabilitacije  Nacionalni center za rehabilitacijo slepih in slabovidnih.

ocesna_(4).jpeg