Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Medicinski simulacijski center

 

Interna klinika

 

Lekarna UKC Ljubljana

 

Oskrbovalne službe

 

Kirurška klinika

 

Nevrološka klinika

 

Ginekološka klinika

 

Pediatrična klinika

 

Stomatološka klinika

 

Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

 

Očesna klinika

 

Ortopedska klinika

 

Dermatovenerološka klinika

 

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

 

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

 

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo

 

Klinika za nuklearno medicino

 

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

 

Klinični inštitut za radiologijo

 

Reševalna postaja

 

Služba bolniške prehrane in dietoterapije

 

Tehnično vzdrževalne službe

 

Strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve

 

Zdravstvena in babiška nega

 

Klinični inštitut za medicinsko genetiko

 

Center za transplantacijsko dejavnost

 

Ortopedska klinika

Ortopedska klinika UKCL je terciarna ustanova v Sloveniji, ki se ukvarja z vrhunskimi storitvami na področju ortopedije. Analiza pokaže, da je 45 odstotkov vseh bolnikov, obravnavanih na naši kliniki, premeščenih in obravnavanih iz drugih regij Slovenije, ne samo iz ljubljanske. Letno opravimo okrog 3.200 operacij, to je 85 odstotkov vseh sprejetih bolnikov. Smo referenčni center za spinalno kirurgijo, za kompleksne operacije na področju kolka, otroške kirurgije, športne medicine, športne ortopedije in otroške ortopedije. Glavna področja Ortopedske klinike UKCL so: endoprotetika, tumorska kirurgija. S povezovanjem s strokovnjaki iz drugih področij, kot so socialna služba, patronažna služba, rehabilitacijski centri in domovi starejših občanov, želimo organizirati zdravstveno nego bolnika, ki bo prilagojena njegovim sposobnostim in potrebam tudi po odpustu iz bolnišnice.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
ORTOPEDSKA KLINIKA
Zaloška cesta 9
1000 Ljubljana

T: (01) 522 41 74

T: (01) 522 44 85,
(01) 522 35 85 (varnostnik-informator)

ORTOPEDSKA_KL.JPG
Stavba Ortopedske klinike

PREDSTOJNIK
prof.dr. Vane Antolič, dr.med., višji svetnik
T: (01) 522 41 74
Fax: (01) 522 24 74
 
GL. MED. SESTRA
Magda Peruško, dipl. m. s.
T: (01) 522 41 75
Fax: (01) 522 24 74
 
BV_CerfOznake_EN15224_B