Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Ortopedska klinika

 

Odlični že 45 let

 

Ortopedska klinika

Ortopedska klinika UKCL je terciarna ustanova v Sloveniji, ki se ukvarja z vrhunskimi storitvami na področju ortopedije. Analiza pokaže, da je 45 odstotkov vseh bolnikov, obravnavanih na naši kliniki, premeščenih in obravnavanih iz drugih regij Slovenije, ne samo iz ljubljanske. Letno opravimo okrog 3.200 operacij, to je 85 odstotkov vseh sprejetih bolnikov. Smo referenčni center za spinalno kirurgijo, za kompleksne operacije na področju kolka, otroške kirurgije, športne medicine, športne ortopedije in otroške ortopedije. Glavna področja Ortopedske klinike UKCL so: endoprotetika, tumorska kirurgija. S povezovanjem s strokovnjaki iz drugih področij, kot so socialna služba, patronažna služba, rehabilitacijski centri in domovi starejših občanov, želimo organizirati zdravstveno nego bolnika, ki bo prilagojena njegovim sposobnostim in potrebam tudi po odpustu iz bolnišnice.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
ORTOPEDSKA KLINIKA
Zaloška cesta 9
1000 Ljubljana

T: (01) 522 41 74

T: (01) 522 44 85,
(01) 522 35 85 (varnostnik-informator)

ORTOPEDSKA_KL.JPG
Stavba Ortopedske klinike

PREDSTOJNIK

doc. dr. Miha Vodičar, dr. med.
 
GL. MED. SESTRA

Magda Peruško, dipl. m. s.
T: (01) 522 41 75
Fax: (01) 522 24 74