Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Oskrbovalne službe

 

Centralna kurirska in gospodinjska služba

 

Centralna sterilizacija

 

Služba za higieno prostorov in opreme

 

Služba za oskrbo s perilom

 

Služba za spremstvo bolnikov

 

Služba za splošne informacije

 

Oskrbovalne službe UKCL

Ko v središče našega delovanja postavimo bolnika, lahko ugotovimo, da v tem okolju delujejo zdravniki, ki ga zdravijo ali preiskujejo, medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki izvajamo zdravstveno nego ter nekatere diagnostično terapevtske posege in del administrativnih opravil, nadalje drugi zdravstveni delavci, ki izvajajo z bolniki določene aktivnosti in nezdravstveno osebje. V tem okolju – neposredno ob bolniku oz. z njim, delujejo tudi zaposleni v Oskrbovalnih službah ali pa zagotavljajo ustrezno – primerno okolje bolniku, da lahko zdravniki, medicinske sestre in zdravstveni tehniki ter drugi zdravstveni delavci izvajajo temeljne dejavnosti zavoda. Sem je všteta še skrb za ustrezno okolje in pogoje drugih dejavnosti, ki so potrebne za delovanje zavoda.

Ko povežemo skrb in okolje, kjer se pacient nahaja, ugotovimo, da imajo dejavnosti skupnega pomena v UKC, še posebej Oskrbovalne službe, pri tej skrbi pomembno vlogo.

V Oskrbovalnih službah je 625 zaposlenih, razporejenih v naslednje službe:

  • Upravljanje in vodenje
  • Centralna sterilizacija
  • Služba za higieno prostorov in opreme
  • Služba za spremstvo bolnikov
  • Centralna kurirska in gospodinjska služba
  • Služba za splošne informacije
  • Služba za oskrbo s perilom
     
VIZITKA VIZITKA
OSKRBOVALNE SLUŽBE
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 27 31

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

VODJA
Irena Istenič, dipl.m.s.
T: 01/522 27 31
 
TAJNIŠTVO
Nives Čož Jug, višja strokovna sodelavka
T: 01/522 21 77
F: 01/522 46 55
 
Joži Grden, pisarniški referent I
T: 01/522 21 77
F: 01/522 46 55