Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Oskrbovalne službe

 

Centralna kurirska in gospodinjska služba

 

Centralna sterilizacija

 

Služba za higieno prostorov in opreme

 

Služba za oskrbo s perilom

 

Služba za spremstvo bolnikov

 

Služba za splošne informacije

 

Služba za splošne informacije

Službo sestavljajo tri različna področja glede na storitve, ki jih opravlja:

  • področje informativno receptorske službe,
  • področje telefonistov - informatorjev in
  • področje upravljanja s skupnimi prostori.

Področje informativno receptorske službe na informativnih pultih v posameznem objektu opravljajo zdravstveni tehniki – dispečerji. Temeljna dejavnost te enote je posredovanje informacij o obravnavanih pacientih v skladu z obstoječo zakonodajo in z določbami internih aktov zavoda in navodili službe ter podajanje informacij obiskovalcem. Dejavnost informacije zajema oddajanje informacij pacientov na podlagi napotnic, napotitev oz. obrazložitev obiskovalcem pot do bolnika, katerega bi radi obiskali, seznanitev udeležencev kongresov, simpozijev, seminarjev in drugih izobraževanj o prostorski lokaciji teh izvajanj.

Vodijo evidenco in izdajajo ključe od različnih prostorov.

Poleg informacij na delovišču Poliklinike opravljajo tudi dispečarsko delo, kar zajema organiziranje varnega prevoza hospitaliziranega bolnika iz specialistične ambulante do matičnega oddelka s spremljevalci.

Telefonisti – informatorji sprejemajo zunanje klice in jih posredujejo naprej na interne številke, posredujejo informacije o internih telefonskih številkah .Sprejemajo in omogočijo zaposlenim zunanje službene razgovore, sprejemajo in oddajajo naročila nosilcem multitonov ter vodijo o tem evidenco. Sklicujejo reanimacijsko ekipo na podlagi navodil in gesla oz. lokacije ter vodijo evidenco.

V področje upravljanja skupnih prostorov se opravljajo naloge povezane z spremljanjem in obveščanjem stanja objektov, naprav, poslovnih prostorov v objektu UKC. V to dejavnost je vključena še evidenca garderobnih omar zaposlenih, izdaja in prevzem ključev garderobnih omaric zaposlenih, sprejemanje rezervacij uporabe predavalnic, seminarjev in sejnih sob
notranjim in zunanjim naročnikom ter njihovo obračunavanje. V sklopu službe se izvaja koordinacija med zunanjim izvajalcem in naročnikom na področju usmerjevalnih tabel po celostni grafični podobi UKC.

Skrbi in izvaja obešanje zastav ob državnih praznikih na ploščadi UKC ter sodeluje s Službo za stike z javnostjo v primerih obiska različnih delegacij v UKC.
 

VIZITKA VIZITKA
SLUŽBA ZA SPLOŠNE INFORMACIJE
Zaloška 7 1000 Ljubljana
glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKCL

VODJA
Ksenija Kečkeš, univ. dipl. org
T: 01/522 50 50