Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Oskrbovalne službe

 

Centralna kurirska in gospodinjska služba

 

Centralna sterilizacija

 

Služba za higieno prostorov in opreme

 

Služba za oskrbo s perilom

 

Služba za spremstvo bolnikov

 

Služba za splošne informacije

 

Služba za spremstvo bolnikov

Služba za spremstvo bolnikov (SPB) je v Univerzitetnem kliničnem centru zelo pomemben dejavnik oz. dopolnitelj zdravstvene nege. Pred ustanovitvijo te službe so bolnike spremljali na diagnostično-terapevtske posege zdravstveni tehniki oz. medicinske sestre. To je bil razlog, da se žal niso mogli popolnoma posvetiti svojemu poslanstvu-zdravstveni negi bolnika. Od ustanovitve SPB, katera temeljna naloga je spremstvo bolnikov, se povečuje kakovost zdravstvene nege. SPB je v okviru svojega dela dosegla svoj namen - biti na razpolago bolniku in s tem razbremeniti negovalno osebje.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

Vsebina dejavnosti

Medicinska sestra - dispečerji

Dispečer v SPB je lahko le medicinska sestra oziroma zdravstveni tehnik. Imeti mora dobro komunikacijo, dobro mora poznati vse oddelke in klinike UKC, ter vse lokacije diagnostično funkcionalnih enot na katere spremljevalci spremljajo bolnike, ter poznavanje del ostalih služb – kurirske in gospodinjske službe, laboratorijev, patologije, histologije in drugih.

Od medicinskih sester – dispečerk zahtevamo tudi sposobnost dobre koncentracije, ki je nujno potrebna za nemoten potek dela. V zvezek vpisujejo klice iz klinik, diagnostično-funkcionalnih enot in drugih dislociranih enot, način spremstva, ime in priimek bolnika, čas klica, uro naročila ter ime spremljevalca, ki je dano nalogo sprejel. Po opravljeni nalogi mora pregledati naročilnico za spremstvo in prevoz bolnika in izračunati porabljen čas, ki ga je spremljevalec porabil za dotičnega bolnika. Po končanem delavniku napotnice za spremstvo in prevoz bolnikov odda pisarniškemu referentu, ki jih vstavi v računalniški program. Ob koncu meseca pisarniški referent obdelane podatke odda Službi za plan, statistiko in analize.

Spremljevalec bolnikov

Delo spremljevalca bolnikov je zelo odgovorna in zahtevna naloga. Delo se začne že pri dispečerju, kateri sprejme klic iz oddelka ali iz diagnostično-funkcionalnih enot in nato poda informacijo in nalogo spremljevalcu bolnikov. Poznati mora vse lokacije v UKC in drugih dislociranih enotah, ker je delo tudi časovno omejeno. Spremljevalec gre po bolnika na vnaprej povedano lokacijo, se predstavi ter bolnika spremlja. Bolnika spremlja na preiskave, druge dislocirane enote, drugo kliniko, diagnostično-funkcionalne enote, v mrtvašnico ali drugam – po naročilu. Ko bolnika pripelje na dogovorjeno mesto ga pomaga preložiti iz postelje na preizkovalno mizo in nazaj. Zaradi tako specifičnega dela, morajo spremljevalci bolnikov obvezno opraviti tečaj reanimacije.

Spremljevalci bolnikov rokujejo tudi z napotnicami in bolnikovimi izvidi, katere oddajo ob predaji bolnika. Spremljajo sprejeme iz ambulant v urgentnem bloku in iz ambulant na Polikliniki. Ob vsem tem je potrebna potrpežljivost, sočutje in komunikacija z bolnikom.

Spremljevalec bolnikov - upravljalec dvigal

SPB za svoj nemoten potek dela uporablja tudi dvigala – urgentno dvigalo (št.6) in od 7.00 do 14.30 ure dvigalo št. 1, ki se izključno uporablja za prevoz bolnikov v operacijski oz. iz operacijskega bloka. V obeh dvigalih delajo zaposleni, ki imajo zaradi zdravstvenih razlogov oz. po odločbi invalidske komisije omejitve pri delu.

Delajo pa od ponedeljka do petka od 7.00 do 19.00 ure, ob sobotah od 7.00 do 15.00 ure. Ob sobotah popoldan, nedeljah, praznikih in ponoči, pa imajo spremljevalce bolnikov daljinski upravljalec s pomočjo katerega upravljajo dvigalo. S tem se je zmanjšala potreba po novih zaposlitvah.

Zaposleni, ki delajo v dvigalu št. 1 delajo tudi na lokacijah, kjer se izdajajo sedeče invalidske vozičke in vodijo evidenco – kdo je odpeljal voziček, kam ga je odpeljal in kdaj se je vrnil na prvotno mesto. Poleg tega jih v jutranjih urah čistijo. Vsak invalidski voziček, ki ni uporaben za spremstvo bolnikov odpeljejo v drugo klet UKC, kjer se nahaja prostor kovinske delavnice.

Spremljajo tudi bolnike, ki gredo na preiskave in druge dislocirane enote peš.

Izobraževanje

V SPB dajemo velik poudarek na izobraževanje, kajti s tem zaposlenim pomagamo, da se intelektualno in duhovno razvijajo. Tako smo v sodelovanju z ga. mag. Irmo Urh pripravili interno izobraževanje za spremljevalce bolnikov. To izobraževanje je bilo na ravni UKC potrjeno dne 6.9.2005. V veliko veselje nam je, da so se k temu izobraževanju priključile klinike, ki še ne spadajo v sklop Oskrbovalnih služb – (bolnica Petra Držaja, Ginekološka kl., Infekcijska kl., Nevrološka kl., Pediatrična kl.). Iz teh klinik se je k izobraževanju prijavilo 50 zaposlenih.

VIZITKA VIZITKA
SLUŽBA ZA SPREMSTVO BOLNIKOV
Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana
glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKCL

VODJA
Boža Novljan, san.inž.,univ.dipl.org.
T: 01/ 522 88 45
 
KOORDINATORICA V ZDRAVSTVENI NEGI
Mojca Purger - Drašler, dipl. m. s.,spec. manag.
T: 01/522 72 34