Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Pediatrična klinika

 

Služba za kardiologijo

 

Služba za pljučne bolezni

 

KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko

 

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

 

KO za nefrologijo

 

Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo

 

KO za otroško hematologijo in onkologijo

 

KO za neonatologijo

 

KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo

 

Služba za otroško psihiatrijo

 

Služba za dietoterapijo in bolniško prehrano

 

Služba za radiologijo

 

Služba za specialno laboratorijsko dejavnost

 

Pediatrična klinika

Pediatrična klinika UKCL je osrednja ustanova v Republiki Sloveniji za diagnostiko in zdravljenje otrok in mladostnikov od rojstva do dopolnjenega 18. leta starosti. V PK deluje 10 hospitalnih oddelkov, od katerih je 6 kliničnih oddelkov in 4 službe. Poleg tega delujejo še na novo ustanovljeni sprejemni oddelek urgentne pediatrije in ostale skupne službe. Od leta 2009 Pediatrična klinika skoraj v celoti deluje v sodobni zgradbi na Bohoričevi ulici 20. Del specialnih laboratorijev je lociranih v stari stavbi na Vrazovem trgu 1 in čaka na preselitev v novo stavbo DTS na Bohoričevi ulici. Del nevrološke dejavnosti je še vedno na Ulici stare pravde 4.

Staršem je omogočeno sobivanje. V bolnišnici deluje Bolnišnična šola Ledina in vrtec.

Pedagoška dejavnost

Pediatrična klinika UKCL je učna baza za praktično vse profile zdravstvenih delavcev. Predstavlja tudi osrednjo ustanovo za podiplomsko izobraževanje zdravnikov (sekundariji, specializanti) in kliničnih psihologov. Naši zdravniki so mentorji številnim magistrantom in doktorantom.

Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna dejavnost na Pediatrični kliniki ima dolgoletno tradicijo. Raziskovalne dosežke posameznih sodelavcev je mogoče najti na spletni strani informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (http://sicris.izum.si/).

Medicinske dejavnosti skupnega pomena

V okviru medicinskih dejavnosti skupnega pomena delujejo:

  • Sprejemna in urgentna ambulanta z oddelkom,
  • Enota za fizioterapijo,
  • Lekarna,
  • Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb in sterilizacijo,
  • Spremstvo bolnikov in transport hrane,
  • Zdravstvena administracija.
VIZITKA VIZITKA
STROKOVNI DIREKTOR
Janez
prof. dr. Janez Jazbec, dr. med.
T: (01) 522 92 24
Fax: (01) 522 93 57
 
POSLOVNI DIREKTOR
Teodor
Teodor Žepič, univ. dipl. pol.
T: (01) 522 92 21
(01) 522 93 57
 
GL. MED. SESTRA
Marinka
Marinka Purkart, dipl.m.s.
T: (01) 522 92 28
Fax: (01) 522 93 57
 
BV_CerfOznake_EN15224_B