Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Pediatrična klinika

 

Odlični že 45 let

 

Služba za kardiologijo

 

Služba za pljučne bolezni

 

KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko

 

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

 

KO za nefrologijo

 

KO za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo

 

KO za otroško hematologijo in onkologijo

 

KO za neonatologijo

 

KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo

 

Služba za otroško psihiatrijo

 

Služba za dietoterapijo in bolniško prehrano

 

Služba za radiologijo

 

Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko

 

Medicinske dejavnosti skupnega pomena

 

KO za intenzivno terapijo otrok

 

Pediatrična klinika

Pediatrična klinika UKCL je osrednja ustanova v Republiki Sloveniji za diagnostiko in zdravljenje otrok in mladostnikov od rojstva do dopolnjenega 18. leta starosti. V PK deluje 10 hospitalnih oddelkov, od katerih je 6 kliničnih oddelkov in 4 službe. Poleg tega delujejo še na novo ustanovljeni sprejemni oddelek urgentne pediatrije in ostale skupne službe. Od leta 2009 Pediatrična klinika skoraj v celoti deluje v sodobni zgradbi na Bohoričevi ulici 20. Del specialnih laboratorijev je lociranih v stari stavbi na Vrazovem trgu 1 in čaka na preselitev v novo stavbo DTS na Bohoričevi ulici. Del nevrološke dejavnosti je še vedno na Ulici stare pravde 4.

Staršem je omogočeno sobivanje. V bolnišnici deluje Bolnišnična šola Ledina in vrtec.

Otroci in covid 19

Pogovori  o virusu, informacije v medijih in ukrepi, sprejeti za omejevanje širjenja virusa,brez ustrezne razlage odraslih, lahko pri otrocih in mladostnikih vzbujajo negotovost, jih zmedejo in prestrašijo. Posebej pri tistih, ki so po naravi bolj plašni, negotovi ali zaskrbljeni, lahko trenutne okoliščine sprožijo ali povečajo tesnobo in strahove, povezane z zdravjemin varnostjozase, za starše, brate in sestre, stare starše in druge. Zato je pomembno, da otroci odstaršev ali drugih oseb, ki  jim zaupajo, dobijo prave informacijeo virusu in da se z njimi o tem pogovarjamo na način, primeren njihovi starosti.

Ne bojte se pogovorov z otroki o virusu. Tako ali tako že nekaj vedo. Njihove stiske in strahovi so posledica negotovostiinnezadostnih ali napačnih informacij, ne pa pogovorov, v katerih prisluhnemo njihovim vprašajem, se odzovemo na njihove stiske, jim damo prave informacije in jih opremimo z načini, kako se spoprijeti s trenutno situacijo–kako jim bomo pomagali in kajlahko naredijo sami.

Spodbudite otroke, da vam povejo, kaj o virusu in trenutni situaciji že vedo, kaj so slišaliin kaj jih zanima. Pozorni bodite na informacije, ki jim je otrok izpostavljen s poslušanjem pogovorov odraslih, v pogovori z vrstniki in iz medijev.  Pogovarjate se z njimi, poučite jih o dokazanih dejstvih in popravljajte napačne informacije in govorice s pravimi. O virusucovid 19 se poučite na spletnih straneh NIJZ: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

Pogovore z otroki prilagodite njihovi starosti in védenju. Ne razlagajte preobširno. Povejte toliko, kot so otroci v tistem trenutku pripravljen sprejeti.

Upoštevajte, kaj otroci že vejo o drugih boleznih in kakšne izkušnje imajo z njimi(npr. da ob bolezni ostanemo doma, da se pozdravimo in da bolezni ne prenašamo na druge ljudi). Povejte jim, da gre za nov virus, ki ga še ne poznamo dobro, zato je pomembno, da se vsi držimo priporočil in navodil strokovnjakov, ki sprejemajo ukrepe, da zagotavljajo varnost in zdravje vseh ljudi.

Dovolite otrokom, da vas sprašujejo in odgovarjajtena njihova vprašanja. Povejte jim, da se boste, če bodo želeli,  tudi v prihodnje še pogovarjali z njimi. Če otrok trenutno to ne zanima ali o tem ne želijo govoriti, jim povejte, da je to v redu in da vas lahko vprašajo in se pogovorijoz vami, kadar bodo želeli.

Prisluhnite njihovim skrbem in strahovom.  Če svojih strahov in tesnobe otroci ne izrazijo z besedami, opazujte njihovo vedenje in bodite pozorni na morebitne nebesedne znake stiske (npr.  razdražljivost, iskanje vaše bližine, sprememba prehranjevalnih alispalnih navad ...). Zagotovite jim, da ste z njimi in da skrbite za njihovo varnost.

Otrokom zagotovite, da si vsi prizadevamo, da bi zagotovili varnostin zdravje.  Delo v službah in v drugih ustanovah je organizirano tako, da preprečujemo širjenje okužbe, zato so nekateri starši doma ali delajo od doma. Da se okužba ne bi razširila, so začasno zaprti tudi vrtci in šole in odsvetovani stiki z drugimi osebami, tudi starimi straši, prijatelji in sošolci. Zdravniki so pripravljeni, da bodo pomagali tistim, ki bodo njihovo pomoč potrebovali. Raziskovalci poskušajo čim hitreje spoznati virus in ugotoviti, kako se preprečuje njegovo širjenje in kakose lahko pred njim zavarujemo.

Otroke poučite, kako lahko sami prispevajo k zdravju in varnosti. Poučite jih o načinih pravilnega in rednega umivanja rok, kašljanja v robček ali v rokav, zdravega prehranjevanja in zadostne količine spanja.  Z upoštevanjem priporočil in navodil strokovnjakov bodite otrokom zgled.

Tudi v času, ko so otroci zaradi zaprtja vrtcev inšol doma, vzdržujte vsakdanje rutinein poskrbite za zdravo prehrano in dovolj spanja. Ta čas je lahko tudi priložnost za skupno druženje, aktivnosti in igre, za katere je med šolskim letom manj časa.

Naj se življenje in pogovori z otrokom ne osredotočajo le na virus. Pomembno je, da pozornost preusmerjate na vsakodnevne aktivnosti in prijetne dejavnosti, ki bodo otroke razbremenili.

doc. dr. Jana Kodrič, spec. klin. psih.
in Valentina Stefanova Kralj, spec. klin. psih.
za ekipo kliničnih psihologov in specializantov klinične psihologije,
Pediatrična klinika

Pedagoška dejavnost

Pediatrična klinika UKCL je učna baza za praktično vse profile zdravstvenih delavcev. Predstavlja tudi osrednjo ustanovo za podiplomsko izobraževanje zdravnikov (sekundariji, specializanti) in kliničnih psihologov. Naši zdravniki so mentorji številnim magistrantom in doktorantom.

Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna dejavnost na Pediatrični kliniki ima dolgoletno tradicijo. Raziskovalne dosežke posameznih sodelavcev je mogoče najti na spletni strani informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (http://sicris.izum.si/).

VIZITKA VIZITKA
STROKOVNI DIREKTOR
Marko
doc. dr. Marko Pokorn, dr. med.
T: 01 522 92 24
Fax: 01 522 93 57
 
POSLOVNI DIREKTOR
Teodor
Teodor Žepič, univ. dipl. pol.
 
GL. MED. SESTRA
Anita
mag. Anita Štih, viš.med.ses., univ.dipl.org
T: (01) 522 3700
Fax: (01) 522 93 57