Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Pediatrična klinika

 

Odlični že 45 let

 

Služba za kardiologijo

 

Služba za pljučne bolezni

 

KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko

 

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

 

KO za nefrologijo

 

Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo

 

KO za otroško hematologijo in onkologijo

 

KO za neonatologijo

 

KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo

 

Služba za otroško psihiatrijo

 

Služba za dietoterapijo in bolniško prehrano

 

Služba za radiologijo

 

Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko

 

Medicinske dejavnosti skupnega pomena

 

KO za intenzivno terapijo otrok

 

Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko

KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko je sodobni terciarni center za obravnavo bolezni prebavil, jeter in težav pri hranjenju pri otrocih in mladostnikih. Tu izvajamo diagnostično terapevtske postopke, zdravljenje in zdravstveno vzgojno ter raziskovalno delo. Edini v Sloveniji zdravimo obolenja jeter pri otrocih in mladostnikih. V ambulanti za bolezni prebavil izvajamo specialistične ambulantne preglede otrok z boleznimi prebavil, jeter in težav pri hranjenju. V funkcionalni diagnostiki izvajamo preiskave prebavil kot so pH-metrija, bilimetrija, impedanca, anorektalna manometrija in obremenitvene teste: dihalni test za obremenitev z laktozo in fruktozo ter krvni test obremenitev z laktozo. V Enoti za endoskopije izvajamo gastroskopije, kolonoskopije, aspiracijske biopsije in vstavljanje perkutane endoskopske gastrostome. Dejavnost opravljamo ambulanto in za potrebe bolnišnice. V Centru za vodenje otrok pred in po transplantaciji jeter pripravljamo otroke na presaditev jeter, skrbimo za uvrščanje bolnikov na čakalno listo za transplantacijo jeter in vodimo bolnike po transplantaciji.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA GASTROENTEROLOGIJO, HEPATOLOGIJO IN NUTRICIONISTIKO
Bohoričeva ul. 20
1000 Ljubljana

T: (01) 522 37 00

pediatrija.jpg
Pediatrična klinika na Bohoričevi 20

PREDSTOJNIK
prof. dr. Rok Orel, dr. med.
T: (01) 522 93 55
Fax: (01) 522 40 34
 
GL. MED. SESTRA
Erika Šmid, dipl. m. s.
T: (01) 522 87 95
Fax: (01) 522 40 34