Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Pediatrična klinika

 

KO za intenzivno terapijo otrok

• Odlični že 45 let

 

Nekaj podatkov iz zgodovine

Za začetek delovanja Kliničnega oddelka za intenzivno terapijo otrok štejemo leto 1968, ko je bila zastavljena strokovna osnova in se je nato oddelek s premestitvijo v tedaj novi Klinični center Ljubljana leta 1974 začel intenzivno strokovno razvijati.

Kot ideja je bil prenesen iz ZDA, kjer se je leta 1972 mudil takratni predstojnik prof. dr. P. Kornhauser in je videl, da je potrebno razviti še otroško intenzivno terapijo, če hočemo bistveno razviti nove kirurške tehnike pri operacijah tudi najmanjših, se pravi novorojenčkov in majhnih dojenčkov. Medicinsko vsebino in klinično prakso je presadila iz ZDA prof. dr. Metka Derganc, kasneje pa so jo dopolnjevali vsi specialisti pediatri, ki danes delujejo na Kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo.

Temeljna značilnost oddelka je stalno sodelovanje treh strok – kirurgije z anesteziologijo in pediatrije, uporabljajoč tudi znanje drugih strok kot je rentgenologija, transfuziologija in druge, v UKC Ljubljana vrhunsko izobražene strokovnjake, ki so na voljo 24 ur na dan, kar je izredna prednost pri zdravljenju najbolj zahtevnih kritično bolnih otrok. Naši kirurgi specialisti posameznih kirurških klinik, ki se ukvarjajo posebej z otroki, pa so lahko začeli izvajati najbolj zahtevne kirurške posege, kar je predstavljalo izjemen napredek in veliko korist za otroke. Kirurgija kot stroka, ki dela z otroki, je v Sloveniji drugače organizirana kot v številnih drugih deželah. Izrednega pomena je bil razvoj nove dejavnosti, se pravi otroške intenzivne terapije, za katero pa je bilo potrebno pridobiti sposobne in zagnane zdravnike pediatre in medicinske sestre, kar je uspelo ob podpori cele Kirurške klinike in UKC Ljubljana.

Da bi zagotovili najmlajšim otrokom, se pravi novorojenčkom in dojenčkom tudi varen prevoz v intenzivno enoto Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, smo organizirali in začeli leta 1976 prevoz kritično bolnih otrok po načelu »evakuacija k sebi« z medicinsko ekipo, ki sta jo sestavljala pediater intenzivist in medicinska sestra. Takšne prevoze opravljamo še danes, delno z reševalnim avtomobilom, delno pa s helikopterjem. V naslednjih letih se je izkazalo, da je naša pot pravilna, saj so preživeli novorojenčki, ki so prej umirali. Rezultat je bil po 10-letni zasledovalni študiji razvoja 423 novorojenčkov odličen. 89% jih je bilo nevrološko normalnih, 87% pa telesno normalnih. Dejansko sta iz naše intenzivne enote izšli obe preostali intenzivni enoti, se pravi v Mariboru in v ljubljanski porodnišnici. Naša enota po strokovni zmogljivosti sodi med najbolj specializirane in jo kategoriziramo v skupino A, v kateri opravljamo danes vse načine intenzivnega zdravljenja, primerljivo kot v Parizu ali Londonu, vključujoč tudi dolgotrajno zunajtelesno oksigenacijo.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA INTENZIVNO TERAPIJO OTROK
Bohoričeva 20
1000 Ljubljana

T: (01) 522 48 29

pediatrija.jpg
Stavba Pediatrične klinike

PREDSTOJNIK
Luka Camlek, dr. med.
T: (01) 522 81 76
 
GL. MED. SESTRA
Matjana
Matjana Koren Golja, dipl. m. s., univ. dipl. org.
T: 01 522 71 04
Fax: 01 522 11 09