Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Pediatrična klinika

 

Odlični že 45 let

 

Služba za kardiologijo

 

Služba za pljučne bolezni

 

KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko

 

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

 

KO za nefrologijo

 

Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo

 

KO za otroško hematologijo in onkologijo

 

KO za neonatologijo

 

KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo

 

Služba za otroško psihiatrijo

 

Služba za dietoterapijo in bolniško prehrano

 

Služba za radiologijo

 

Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko

 

Medicinske dejavnosti skupnega pomena

 

KO za intenzivno terapijo otrok

 

Klinični oddelek za nefrologijo

Na KO za nefrologijo izvajamo sekundarni in terciarni nivo obravnave otrok z boleznimi sečil. Izvajamo diagnostično terapevtske postopke in zdravljenje ter zdravstveno vzgojno delo. Na nefrološkem oddelku in v nefrološki ambulanti ter ambulanti za arterijsko hipertenzijo obravnavamo otroke z okužbami sečil, prirojenimi nepravilnostmi sečil, zdravimo arterijsko hipertenzijo,  glomerularne bolezni, tubularne bolezni in ledvične kamne, cistične bolezni ledvic, motnje mikcije in kronične ledvične bolezni. Na nefrološkem oddelku obravnavamo otroke z akutno ledvično odpovedjo. V ambulanti za ledvične bolezni izvajamo specialistične preglede otrok z boleznimi sečil. V Centru za otroško dializo izvajamo hemodializo in peritonealno dializo. Skrbimo za uvrščanje bolnikov na čakalno listo za transplantacijo ledvic in vodimo bolnike po transplantaciji.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA NEFROLOGIJO
Bohoričeva ul. 20
1000 Ljubljana

T: (01) 522 38 42

pediatrija.jpg
Pediatrična klinika na Bohoričevi 20

PREDSTOJNICA
izr. prof. dr. Tanja Kersnik Levart, dr. med.
T: (01) 522 96 75