Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Pediatrična klinika

 

Odlični že 45 let

 

Služba za kardiologijo

 

Služba za pljučne bolezni

 

KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko

 

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

 

KO za nefrologijo

 

Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo

 

KO za otroško hematologijo in onkologijo

 

KO za neonatologijo

 

KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo

 

Služba za otroško psihiatrijo

 

Služba za dietoterapijo in bolniško prehrano

 

Služba za radiologijo

 

Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko

 

Medicinske dejavnosti skupnega pomena

 

KO za intenzivno terapijo otrok

 

Klinični oddelek za neonatologijo

Klinični oddelek za neonatologijo je republiški referenčni oddelek za intenzivno diagnostično obravnavo in zdravljenje bolnih novorojenčkov. Dejavnosti kliničnega oddelka se odvijajo na ravni bolniškega oddelka ter funkcionalne in ambulantne dejavnosti. Opravljamo transport bolnih novorojenčkov iz vseh slovenskih porodnišnic. Izvajamo diagnostiko in zdravljenje različnih bolezenskih stanj pri novorojenčkih in razvijamo različna neonatalna subspecialna področja.

Bolniški oddelek je opremljen s 14 inkubatorji, ogrevanimi in navadnimi ležišči s sodobno medicinsko opremo za intenzivno obravnavo novorojencev. Otroci so oskrbovani po principih celostne individualizirane razvojne obravnave. Z njimi so hospitalizirane matere, ki so vključene v obravnavo svojih otrok in se pod vodstvom strokovnjakov priučijo postopkov nege otroka.

Funkcionalna diagnostika obsega:

ultrazvočni pregled glave in kolkov, ultrazvočno merjenje kostne gostote, spremljanje in zapis srčno dihalnih vzorcev, nenehno spremljanje možganskih funkcij z amplitudno povprečnim EEG (aEEG), EKG, imamo aparaturo za laboratorijsko spremljanje osnovnih biokemičnih parametrov ob postelji bolnika.

koneo2201.jpg

Slika 1: Klinični oddelek za neonatologijo (KONEO) Pediatrične klinike obsega Neonatalni oddelek za intenzivno nego in terapijo bolnih novorojenčkov, Neonatalno ambulanto in enoto za Funkcionalno dejavnost.

Z vpetostjo v strokovne zmogljivosti Pediatrične klinike delovanje KONEO omogoča bolnim novorojenčkom iz vse Slovenije zgodnjo, hitro in sodobno obravnavo ter zdravljenje. Oddelek je sodobno opremljen republiški terciarni referenčni center za diagnostiko in zdravljenje bolnih in nezrelih novorojenčkov, kamor so napoteni novorojenčki iz vseh slovenskih porodnišnic; organiziran je neprekinjen, 24 urni transport »k sebi« s transportnim inkubatorjem.

Poudarek pri bolnišnični obravnavi so subspecialna diagnostika in zdravljenje vseh organov in organskih sistemov ter celostna individualizirana in razvojno usmerjena obravnava otrok.

Letno hospitalno obravnavamo okoli 700 novorojenčkov; ob njih so večinoma hospitalizirane tudi matere. V ambulanti obravnavamo novorojenčke, ki v diagnostičnem procesu ne potrebujejo hospitalizacije, ambulantnih obravnav je med 900 in 1000 letno. V enoti za funkcionalno diagnostiko večinoma opravljamo ultrazvočne preiskave (UZ možganov, pljuč, kolkov in UZ merjenje kostne gostote), preiskave sluha in meritve sestave telesa. Poleg kliničnega dela potekata v okviru  KONEO tudi raziskovalno in pedagoško delo.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA NEONATOLOGIJO
Bohoričeva ul. 20
1000 Ljubljana

T: (01) 522 92 74

pediatrija.jpg
Pediatrična klinika na Bohoričevi 20

PREDSTOJNICA
prof. dr. Darja Paro Panjan, dr. med.
T: (01) 522 86 51
 
GL. MED. SESTRA
Petra Požar, dipl. m. s.
T: (01) 522 87 96