Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Pediatrična klinika

 

Odlični že 45 let

 

Služba za kardiologijo

 

Služba za pljučne bolezni

 

KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko

 

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

 

KO za nefrologijo

 

Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo

 

KO za otroško hematologijo in onkologijo

 

KO za neonatologijo

 

KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo

 

Služba za otroško psihiatrijo

 

Služba za dietoterapijo in bolniško prehrano

 

Služba za radiologijo

 

Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko

 

Medicinske dejavnosti skupnega pomena

 

KO za intenzivno terapijo otrok

 

Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo

KO za otroško hematologijo in onkologijo je edini center v državi, kjer izvajamo diagnostiko in zdravljenje onkoloških bolezni pri otrocih in mladostnikih do 18. leta starosti oziroma do zaključka srednje šole. Hkrati je edini klinični oddelek, kjer se izvajajo zahtevnejši diagnostični in terapevtski postopki pri otrocih in mladostnikih s krvnimi boleznimi in motnjami strjevanja krvi. V okviru KO deluje Center za presaditve krvotvornih matičnih celic, kjer izvajamo avtologne presaditve krvotvornih matičnih celic in alogenične presaditve sorodnih in nesorodnih dajalcev. V specialistični ambulantni dejavnosti izvajamo specialistične preglede otrok in mladostnikov s krvnimi in onkološkimi obolenji. V psihološki ambulanti izvajamo zdravljenje otrok, prizadetih zaradi onkološkega obolenja, sodelujemo z matično šolo, delujemo v skupini za mladostnike in skupini za starše bolnih otrok.

V okviru KO deluje tudi republiški Center za hemofilijo, ki je na terciarni ravni odgovoren za celostno oskrbo bolnikov s hemofilijo in drugimi prirojenimi motnjami strjevanja krvi. Poleg diagnosticiranja prirojenih motenj strjevanja krvi, izvajanja zdravljenja na terciarni ravni, načrtuje oskrbo s pripravki za nadomestno zdravljenje in vodi register kot uradno zbirko zdravstvenih podatkov.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA OTROŠKO HEMATOLOGIJO IN ONKOLOGIJO
Bohoričeva ul. 20
1000 Ljubljana

T: (01) 522 92 15

pediatrija.jpg
Pediatrična klinika na Bohoričevi 20

PREDSTOJNIK
doc. dr. Lidija Kitanovski, dr. med.
T: (01) 522 86 53
 
GL. MED. SESTRA
Marjanca Rožič, dipl.m.s.
T: (01) 522 87 98