Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Pediatrična klinika

 

Služba za kardiologijo

 

Služba za pljučne bolezni

 

KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko

 

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

 

KO za nefrologijo

 

Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo

 

KO za otroško hematologijo in onkologijo

 

KO za neonatologijo

 

KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo

 

Služba za otroško psihiatrijo

 

Služba za dietoterapijo in bolniško prehrano

 

Služba za radiologijo

 

Služba za specialno laboratorijsko dejavnost

 

Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo

KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo je sodobni terciarni center za zdravljenje otrok z nevrološkimi težavami. Poleg hospitalnega in ambulantnega dela v okviru našega oddelka delujejo številne specializirane ambulante: ambulanta za epilepsijo, ambulanta za otroke z motnjami spanja, ambulanta za razvojno nevrologijo (z registrom), ambulanta za obravnavo bolnikov z vsadkom vagusnega spodbujevalca in ambulanta za avtizem. Pod našim okriljem delujejo tudi EEG in SEG laboratorij, laboratorij za videotelemetrijo, razvojna psihologija, republiški center za nevropsihologijo, republiški center za epilepsijo otrok in mladostnikov in center za avtizem. Na našem oddelku spodbujamo koncept multidisciplinarnega pristopa in sodelujemo v tedenskih konzilijih s strokovnjaki drugih področij, po potrebi pa k sodelovanju povabimo tudi strokovnjake iz tujine. Pomemben del naše dejavnosti sta tudi izobraževalna in raziskovalna dejavnost s področja otroške nevrologije, otroška nevrologija pa je tudi edina pediatrična stroka z lastno subspecializacijo.

Povezava na Ustanovo za otroško nevrologijo

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA OTROŠKO, MLADOSTNIŠKO IN RAZVOJNO NEVROLOGIJO
Bohoričeva ul. 20
1000 Ljubljana

T: (01) 522 92 49

pediatrija.jpg
Pediatrična klinika na Bohoričevi 20

PREDSTOJNIK
Doc.dr. Damjan Osredkar, dr. med.,
T: (01) 522 92 73
 
GL. MED. SESTRA
Judita Kolenc, viš.med.ses., univ.dipl.org.
T: (01) 522 87 91
Fax: (01) 500 40 70
 
BV_CerfOznake_EN15224_B