Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Pediatrična klinika

 

KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo

• Odlični že 45 let

 

Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo

KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo je sodobni terciarni center za zdravljenje otrok z nevrološkimi težavami. Poleg hospitalnega in ambulantnega dela v okviru našega oddelka delujejo številne specializirane ambulante: ambulanta za epilepsijo, ambulanta za otroke z motnjami spanja, ambulanta za razvojno nevrologijo (z registrom), ambulanta za obravnavo bolnikov z vsadkom vagusnega spodbujevalca in ambulanta za avtizem. Pod našim okriljem delujejo tudi EEG in SEG laboratorij, laboratorij za videotelemetrijo, razvojna psihologija, republiški center za nevropsihologijo, republiški center za epilepsijo otrok in mladostnikov in center za avtizem. Na našem oddelku spodbujamo koncept multidisciplinarnega pristopa in sodelujemo v tedenskih konzilijih s strokovnjaki drugih področij, po potrebi pa k sodelovanju povabimo tudi strokovnjake iz tujine. Pomemben del naše dejavnosti sta tudi izobraževalna in raziskovalna dejavnost s področja otroške nevrologije, otroška nevrologija pa je tudi edina pediatrična stroka z lastno subspecializacijo.

Povezava na Ustanovo za otroško nevrologijo

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA OTROŠKO, MLADOSTNIŠKO IN RAZVOJNO NEVROLOGIJO

Bohoričeva ul. 20
1000 Ljubljana

pediatrija.jpg
Pediatrična klinika na Bohoričevi 20

PREDSTOJNIK
izr. prof. dr. Damjan Osredkar, dr. med.,
 
GL. MED. SESTRA
Judita Kolenc, viš.med.ses., univ.dipl.org.
Fax: (01) 500 40 70