Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Pediatrična klinika

 

KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo

• Odlični že 45 let

 

Odlični že 45 let

nevra_1.jpg

Ustanovljen je bil leta 1954 kot služba za otroško nevrologijo, ki je na terciarni ravni skrbela za otroke in mladino z nevrološkimi težavami. Leta 1999 se je preimenovala v Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo (KOOMRN), s pridruženim Centrom za epilepsijo otrok in mladine in Oddelkom za razvojno nevrologijo. To pomeni, da na KOOMRN poteka terciarna obravnava vseh nevroloških bolezni otrok in mladine do dopolnjenega 19. leta: edini v Sloveniji obravnavamo in z redkimi zdravili zdravimo živčno-mišične bolezni, nevrodegenerativne in nevrometabolne bolezni, različne oblike možganskih kapi in srčno-žilnih bolezni, ter obravnavamo otroke s trdovratnimi epilepsijami in nevrorazvojnimi težavami (vključno z inteligenčno manjzmožnostjo, vedenjskimi težavami in cerebralno paralizo).

Smo tudi del evropske referenčne mreže za redke nevrološke bolezni in redke živčno-mišične bolezni (ERN-RND in NMD). Letno sprejmemo 2300 bolnikov s povprečno ležalno dobo 2,2 dni in opravimo 6500 ambulantnih pregledov. K oddelku je priključena Enota za klinično nevrofiziologijo, ki letno opravi preko 4000 storitev video-elektroencefalografije, dolgotrajne videotelemetrije, vzbujenih potencialov (APMD in SEP) in elektromiografije (EMG). Pridružene so tudi je tudi Enota za nevropsihologijo in razvojno psihologijo, Enota za fizioterapijo in delovno terapijo ter Slovenski register za cerebralno paralizo (ki je priključen evropskemu registru SCPE). Na KOOMRN dela 52 strokovnjakov različnih profilov, od tega jih ima 8 doktorski naziv, eden je redni profesor, dva sta izredna eden pa je docent. KOOMRN redno organizira Podiplomske tečaje otroške nevrologije in je s Centrom za razvojno nevroznanost na medicinski fakulteti tudi udeležen v doktorske študije na Univerzah v Ljubljani in v Zagrebu.

KOOMRN je do sedaj sodeloval v devetih uspešno dokončanh evropskih projektih in trenutno sodeluje še v treh in redno izvaja klinične študije/raziskave na področju otroške nevrologije.

nevra_2.jpg