Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Pediatrična klinika

 

Odlični že 45 let

 

Služba za kardiologijo

 

Služba za pljučne bolezni

 

KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko

 

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

 

KO za nefrologijo

 

Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo

 

KO za otroško hematologijo in onkologijo

 

KO za neonatologijo

 

KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo

 

Služba za otroško psihiatrijo

 

Služba za dietoterapijo in bolniško prehrano

 

Služba za radiologijo

 

Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko

 

Medicinske dejavnosti skupnega pomena

 

KO za intenzivno terapijo otrok

 

Medicinske dejavnosti skupnega pomena

V okviru medicinskih dejavnosti skupnega pomena delujejo:

  • Sprejemna in urgentna ambulanta z oddelkom,
  • Enota za fizioterapijo,
  • Lekarna,
  • Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb in sterilizacijo,
  • Spremstvo bolnikov in transport hrane,
  • Zdravstvena administracija.

Sprejemno triažni oddelek

Sprejemno triažni oddelek je razdeljen na ambulantni del (sprejemni center klinike) in na hospitalni del.

Ambulantno delo poteka v treh specialističnih ambulantah. Triaža nujno napotenih bolnikov (Manchesterska triažna lestvica) poteka v ambulanti 1 ali, v primeru življensko ogroženega otroka, v ambulanti 3 (urgentna ambulanta). Izvaja jo DMS ali izkušeni ZT, po potrebi je prisoten tudi zdravnik.

Delo v sprejemnih ambulantah poteka vsak dan v treh izmenah in v drsnem delavnem času. Dve ambulanti delata od 7h do 15h, dve ambulanti od 8h do 16h, urgentna ambulanta od 8h do 23h. Preko noči je v sprejemni ambulanti ves čas prisoten zdravstveni tehnik in dežurni sprejemni zdravnik, ki je v času dežurstva ves čas prisoten na Sprejemno triažnem oddelku (ambulantni in hospitalni del) ter opravlja sprejeme za celotno kliniko (pediatrija, oddelek otroške kirurgije).

Sprejemno triažni oddelek (hospitalni del) je enota namenjena otrokom z akutno simptomatiko, ki za krajši čas (do 24 ur) potrebujejo bolnišnični nadzor, diagnostiko in zdravljenje. Na oddelku je pet sob s skupno sedmimi posteljami. Tri sobe imajo dvojno zapiranje vrat. Najpogostejše so bile hospitalizacije zaradi akutne okužbe dihal, dihalne stiske, okužb sečil, krčev, akutnih abdominalnih obolenj, zastrupitev, alergičnih reakcij, nepojasnjenih stanj iz pedopsihiatrije.
V času delavnika s pediatrične strani pokrivamo tudi reanimacijski prostor na urgenci UKC.

Sprejemno triažni oddelek deluje kot učna enota za zdravnike specializante pediatrije, družinske medicine, urgentne medicine, za zdravnike pripravnike in za dijake ter študente zdravstvene nege.