Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Pediatrična klinika

 

Odlični že 45 let

 

Služba za kardiologijo

 

Služba za pljučne bolezni

 

KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko

 

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

 

KO za nefrologijo

 

Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo

 

KO za otroško hematologijo in onkologijo

 

KO za neonatologijo

 

KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo

 

Služba za otroško psihiatrijo

 

Služba za dietoterapijo in bolniško prehrano

 

Služba za radiologijo

 

Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko

 

Medicinske dejavnosti skupnega pomena

 

KO za intenzivno terapijo otrok

 

Odlični že 45 let

Pediatrična klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je največja in vodilna bolnišnica za otroke, mladostnike in mlade odrasle v državi, ki združuje deset kliničnih oddelkov in služb, ki obravnavajo specifična področja pediatričnih subspecialnosti, poleg tega pa še enote za diagnostiko (služba za radiologijo, klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko) ter druge podporne službe. Pediatrična klinika deluje kot sekundarna bolnišnica za osrednjeslovensko regijo, obenem kot terciarna bolnišnica za vso Slovenijo, v nekaterih segmentih delovanja pa tudi kot kvartarna ustanova za širšo regijo.

Klinika je glede na svoje delovanje trdno vpeta v delovanje UKCL, aktivno sodeluje s številnimi klinikami in drugimi enotami pa tudi zunanjimi institucijami in zavodi (Medicinska fakulteta s svojimi inštituti, Zavod za transfuzijsko medicino, Onkološki inštitut,...).

Na kliniki je zaposlenih 547 delavcev, od tega 86 zdravnikov specialistov, 15 specializantov, 143 diplomiranih medicinskih sester, 124 srednjih medicinskih sester ter 179 ostalih profilov.

Zdravstvena dejavnost

Osnovna naloga Pediatrične klinike je zagotavljanje zdravstvene oskrbe za populacijo otrok, mladostnikov in mladih odraslih, kar na terciarnem področju obsega vse otroke v Republiki Sloveniji. V ta namen je poleg dela v rednem delovnem času vzpostavljena stalna dežurna služba, večina subspecialnosti pa zaradi zagotavljanja optimalne oskrbe otrok deluje po načelu stalne 24-urne pripravljenosti vse dni v letu.

V letu 2019 je bilo na Pediatrični kliniki ambulantno obravnavanih 58.938 bolnikov, 12.680 otrok je bilo obravnavanih v hospitalu. Skupno je bilo izvedenih 15.163 diagnostičnih in terapevtskih posegov.

Pedagoška dejavnost

Pediatrična klinika je učna bolnišnica Fakultete za medicino Univerze v Ljubljani, kjer se izvaja dodiplomski pouk pediatrije za študente medicine in dentalne medicine, obenem pa poteka tudi izobraževanje iz zdravstvene nege, ki ga izvajata Srednja zdravstvena šola ter Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani. Poleg tega se na kliniki izvaja program specializacije iz pediatrije ter drugih specialnosti, ki imajo v programu kroženja predvideno izobraževanje na Pediatrični kliniki.

Na kliniki ima veljavne pedagoške nazive 8 rednih profesorjev, 6 izrednih profesorjev, 16 docentov ter 17 asistentov. Poleg omenjenih pa se v pedagoške procese vključujejo vsi zaposleni, saj je sodelovanje v njih ena od obveznosti, ki jih prinaša zaposlitev v učni ustanovi. Enkrat tedensko, ob torkih, potekajo seminarji za kontinuirano podiplomsko izobraževanje. Skupaj s Katedro za pediatrijo pod okriljem UKCL organiziramo izobraževalne dogodke.

Raziskovalna dejavnost

Na Pediatrični kliniki poteka raziskovalni program Etiologija, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni pri otrocih in mladostnikih, ki je eden najuspešnejših v UKCL.
Raziskovalna skupina je imela v zadnjih 5 letih v Scopus 12 074 citatov, od tega 11 520 čistih citatov, h-indeks je bil 47.

V programu terciarnih raziskovalnih projektov so kliniki v letu 2020 odobrili deset projektov. Sicer Pediatrična klinika v okviru raziskav sodeluje s številnimi domačimi in tujimi institucijami, tako v okviru evropskih projektov kot tudi raziskav, ki jih financirajo farmacevtska podjetja. V letu 2019 je Pediatrična klinika sodelovala v 20 projektih in 9 programih, ki jih financira ARRS ter 8 evropskih projektih.