Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Pediatrična klinika

 

Odlični že 45 let

 

Služba za kardiologijo

 

Služba za pljučne bolezni

 

KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko

 

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

 

KO za nefrologijo

 

Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo

 

KO za otroško hematologijo in onkologijo

 

KO za neonatologijo

 

KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo

 

Služba za otroško psihiatrijo

 

Služba za dietoterapijo in bolniško prehrano

 

Služba za radiologijo

 

Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko

 

Medicinske dejavnosti skupnega pomena

 

KO za intenzivno terapijo otrok

 

Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo

V Službi za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo izvajamo celovito klinično obravnavo otrok in mladostnikov z alergijskimi in revmatskimi boleznimi ter primarnimi imunskimi pomanjkljivostmi. Na področju alergologije izvajamo diagnostiko in zdravljenje otrok z najtežjimi sistemskimi alergijskimi reakcijami, atopijskimi boleznimi, alergijo na zdravila in cepiva, alergijo na hrano, alergijo na strupe kožokrilcev in ostalimi alergijami. Poleg splošne alergološke ambulante imamo organizirani subspecialistični ambulanti za specifično imunoterapijo in alergijo na zdravila. Na področju revmatologije izvajamo diagnostiko in zdravljenje otrok z vnetimi revmatskimi boleznimi, sistemskimi vezivno-tkivnimi boleznimi, vaskulitisi, avtoinflamatornimi boleznimi in revmatskimi bolečinskimi sindromi. Poleg splošne revmatološke ambulante imamo organizirani subspecialistični ambulanti za sistemske vezivno-tkivne bolezni in avtoinflamatorne bolezni.

Na področju imunologije izvajamo diagnostiko in zdravljenje otrok z vsemi oblikami primarnih imunskih pomanjkljivosti v sodelovanju z imunološkim in genetskim laboratorijem ter Centrom za presaditve krvotvornih matičnih celic. Naše poslanstvo je zagotavljanje najboljše klinične obravnave za otroke in mladostnike s sistemskimi imunsko posredovanimi boleznimi, klinično-raziskovalno delo in izobraževanje zdravstvenih delavcev.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
SLUŽBA ZA ALERGOLOGIJO, REVMATOLOGIJO IN KLINIČNO IMUNOLOGIJO
Bohoričeva ul. 20
1000 Ljubljana

T: (01) 522 92 77 (hospital)
T: (01) 522 92 46 (ambulanta)

pediatrija.jpg
Pediatrična klinika na Bohoričevi 20

VODJA
Tadej
prof. dr. Tadej Avčin, dr. med.
T: (01) 522 96 42
 
GL. MED. SESTRA
Matejka Hren, viš. med. ses., univ. dipl. org.
T: (01) 522 87 94