Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Pediatrična klinika

 

Odlični že 45 let

 

Služba za kardiologijo

 

Služba za pljučne bolezni

 

KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko

 

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

 

KO za nefrologijo

 

Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo

 

KO za otroško hematologijo in onkologijo

 

KO za neonatologijo

 

KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo

 

Služba za otroško psihiatrijo

 

Služba za dietoterapijo in bolniško prehrano

 

Služba za radiologijo

 

Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko

 

Medicinske dejavnosti skupnega pomena

 

KO za intenzivno terapijo otrok

 

Služba za kardiologijo

kardio_2201.jpg

V Službi za kardiologijo zdravimo otroke s prirojenimi srčnimi napakami, motnjami ritma in pridobljenimi srčnimi obolenji. V otroški kardiološki ambulanti opravljamo specialistične preglede srca in motnje ritma. V ehokardiološkem laboratoriju za ambulantne bolezni izvajamo ultrazvočni pregled srca. V ambulanti za EKG Holter izvajamo snemanje srca, kratke posnetke in 24-urni zapis delovanja srčne mišice. V ambulanti za Holter Rrmeri izvajamo 24-urni zapis krvnega tlaka. Imamo ambulanto za cikloergometrijo. Izvajamo tudi fetalno ehokardiografijo (UZ pregled plodovega srca).


Na Službi za kardiologijo Pediatrične klinike obravnavamo otroke in mladostnike z boleznimi srca, večinoma gre za prirojene srčne napake. Na Službi za kardiologijo je polno ali delno zaposlenih sedem zdravnikov specialistov, sedem diplomiranih in pet srednjih medicinskih sester. Sestavni del Službe za kardiologijo je bolnišnični  oddelek z enajstimi posteljami in specialistične pediatrične kardiološke ambulante.

Opravljamo neinvazivne preiskave srca (transtorakalna in transezofagealna ehokardiografija, obremenitveno testiranje, 24-urni EKG Holtermonitoring, kontrole in programiranje srčnih spodbujevalnikov in ICDjev) in invazivne preiskave srca in perkutanene interventne posege na srcu (zapiranje defektov v srcu, zapiranje odprtega Botallovega voda, različne dilatacije velikih žil, atrijska septostomija). Za večino navedenih preiskav smo edini, ki jih izvajamo v Republiki Sloveniji. Kot edini v Sloveniji tudi pripravimo bolnike  na transplantacijo srca.

Pri svojem delu sodelujemo s Kliničnim  oddelkom za kardiologijo UKCL, Kliničnim oddelkom  za kirurgijo srca in ožilja UKCL, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Hrvaška, KBC Rijeka, Pediatrični oddelek; Hrvaška, Otroškim kardiokirurškim centrom MOTOL, Praga, Češka in DHZ München, Nemčija.

Služba za kardiologijo opravlja tudi pedagoško delo na dodiplomskem in doktorskem študiju na Medicinski fakulteti UL.  Sodelujemo tudi pri pouku na Zdravstveni fakulteti UL.  Specialisti Službe za kardiologijo so neposredni mentorji  zdravnikom specializantom pediatrije.

Služba za kardiologijo je mlad kolektiv, ki se je dokončno povsem na novo oblikoval šele v letu 2019 in raziskovalno delo šele na vzpostavljamo. Kljub temu smo v letu 2020 objavili 2 članka v strokovni reviji s faktorjem vpliva. Na strokovnih srečanjih  pa smo predstavili tri prikaze zanimivih primerov.  

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

 

VIZITKA VIZITKA
SLUŽBA ZA KARDIOLOGIJO

Bohoričeva ul. 20
1000 Ljubljana

T: (01) 522 93 32

pediatrija.jpg
Pediatrična klinika na Bohoričevi 20

VODJA SLUŽBE
izr. prof. dr. Rina Rus, dr. med.
T: (01) 522 92 48
 
GL. MED. SESTRA
Slavica Popović, dipl. m. s., mag. posl. in ekon. ved
T: (01) 522 87 93