Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Pediatrična klinika

 

Služba za otroško psihiatrijo

• Odlični že 45 let

 

Služba za otroško psihiatrijo

Služba za otroško psihiatrijo predstavlja ambulantni in bolnišnični terciarni center za diagnostiko in obravnavo otrok z duševnimi motnjami in izvaja konziliarno službo za potrebe obravnave otrok na drugih oddelkih UKCL. Oddelek že od ustanovitve dalje predstavlja vrh stopenjske diagnostike in terapije v mreži pedopsihiatričnih specialističnih služb v Sloveniji za otroke do dopolnjenega 14. leta starosti, od leta 2008 pa v okviru oddelka deluje tudi enota za zdravljenje motenj hranjenja pri otrocih in mladostnikih do dopolnjenega 18. leta, z ambulantnim in bolnišničnim delom. Terapevtsko delo prežema motivacijski in kognitivno-vedenjski pristop, vključuje pa tudi igralno terapijo, specifične individualne terapije, pomemben del našega dela predstavlja tudi delo s starši in strokovnimi timi, vpletenimi v dolgoročno obravnavo otrok.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
SLUŽBA ZA OTROŠKO PSIHIATRIJO
Bohoričeva ul. 20
1000 Ljubljana

T: (01) 522 92 69

pediatrija.jpg
Pediatrična klinika na Bohoričevi 20

PREDSTOJNICA

dr. Marija Anderluh, dr. med.
T: (01) 522 86 54
 
GL. MED. SESTRA

mag. Sonja Kovač, viš.med.ses., univ.dipl.org.
T: (01) 522 87 99