Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Pediatrična klinika

 

Služba za kardiologijo

 

Služba za pljučne bolezni

 

KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko

 

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

 

KO za nefrologijo

 

Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo

 

KO za otroško hematologijo in onkologijo

 

KO za neonatologijo

 

KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo

 

Služba za otroško psihiatrijo

 

Služba za dietoterapijo in bolniško prehrano

 

Služba za radiologijo

 

Služba za specialno laboratorijsko dejavnost

 

Služba za pljučne bolezni

V Službi za pljučne bolezni obravnavamo otroke in mladostnike z akutnimi in kroničnimi boleznimi dihal, kot so astma, cistična fibroza, bronhopulmonalna displazija in drugimi prirojenimi okvarami pljuč, intersticIjskimi obolenji. Obravnavamo tudi otroke in mladostnike s tuberkulozo, ki jih namestimo v posebno sobo s podtlakom. V centru za cistično fibrozo vodimo celostno obravnavo vseh otrok s cistično fibrozo v Sloveniji, kjer vodimo tudi nacionalni register otrok in mladostnikov s cistično fibrozo. V centru za kronično dihalno odpoved obravnavamo otroke s kronično dihalno odpovedjo, ki potrebujejo stalno zdravljenje z neinvazivno ventilacijo ali kisikom na domu. Izvajamo tudi zdravstveno vzgojno delo in poučevanje staršev otrok s kroničnimi obolenji za življenje v domačem okolju. V okviru laboratorija za funkcionalno respiratorno diagnostiko izvajamo meritve pljučnih funkcij, metaholinski test, pletizmografijo, cikloergospirometrijo, merjenje dušikovega oksida v izdihanem zraku in merjenje pljučnih funkcij pri dojenčkih, slednje opravljamo edini v Sloveniji. V laboratoriju za endoskopsko diagnostiko izvajamo diagnostično in terapevtsko bronhoskopijo od novorojenčkovega obdobja dalje.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
SLUŽBA ZA PLJUČNE BOLEZNI
Bohoričeva ul. 20
1000 Ljubljana

T: (01) 522 92 92

pediatrija.jpg
Pediatrična klinika na Bohoričevi 20

VODJA
Uroš
Uroš Krivec, dr. med.
T: (01) 522 92 88
 
GL. MED. SESTRA
Majda Oštir, dipl. m. s.
T: (01) 522 87 97
 
BV_CerfOznake_EN15224_B