Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Pediatrična klinika

 

Služba za pljučne bolezni

• Odlični že 45 let

• OtrociUkrajina

 

45-letnica UKC Ljubljana: Ključni dosežki Službe za pljučne bolezni Pediatrične klinike

Doktrina zdravljenja otrok in mladostnikov z astmo v Sloveniji

Že 21 let zaporedoma vodimo vzporedni Astma šoli za zdravnike in medicinske sestre ter na ta način v Sloveniji gradimo enotno obravnavo astme pri otrocih in mladostnikih za celoten zdravstveni tim, bolnike in njihove starše. Ambulanto obravnavamo okrog 2.500 bolnikov letno, le 2 % jih zaradi akutnega poslabšanja potrebuje bolnišnično zdravljenje. Izdali smo 4 učbenike za zdravnike in 2 učbenika za medicinske sestre, zadnjo izdajo leta 2020 (https://plus-ul.si.cobiss.net/opac7/bib/304357632#full)

Zdravljenje otrok in mladostnikov s cistično fibrozo (CF)

Služba za pljučne bolezni Pediatrične klinike sistematično obravnava bolnike s cistično fibrozo (CF) od leta 1985. Od leta 2007 smo del Registra bolnikov Evropskega združenja za cistično fibrozo (ECFS). V zadnjih 10. letih smo uspeli ključne kazalce zdravstvenega stanja naših bolnikov dvigniti ob bok povprečju evropskega registra (pljučna funkcija FEV1pp 96.2%, EU 92.6%, stanje prehranjenosti ITM -0.33 z, EU -0.3 z). Poročila so dostopna na: https://www.ecfs.eu/projects/ecfs-patient-registry/annual-reports

Umetna ventilacija na domu pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji

Leta 1994 smo vzpostavili obravnavo otrok in mladostnikov z umetno ventilacijo na domu. V 26. letih smo vodili 132 kompleksno bolnih in od zahtevnih tehničnih naprav odvisnih bolnikov. Danes na takšen način zdravimo 72 bolnikov, 62% potrebuje neinvazivno umetno ventilacijo, 27 bolnikov je odvisnih od invazivne umetne ventilacije preko traheostomske kanile. Možnost zagotavljanja tako zahtevne oblike zdravljenja (starostno specifična pogostnost 18 /100.000) na domu sodi v sam evropski vrh. https://dev.ers-education.org/lr/show-details/?idP=206861

Ključne publikacije

Kotnik Pirš A, Krivec U, Simčič S, Seme K. Assessment of serology and spirometry and the combination of both to complement microbiological isolation for earlier detection of Pseudomonas aeruginosa infection in children with cystic fibrosis. BMC Pulm Med. 2016 Nov 25;16(1):161. doi: 10.1186/s12890-016-0327-9. PMID: 27884144; PMCID: PMC5123404.

Praprotnik M, Stucin Gantar I, Lučovnik M, Avčin T, Krivec U. Respiratory morbidity, lung function and fitness assessment after bronchopulmonary dysplasia. J Perinatol. 2015 Dec;35(12):1037-42. doi: 10.1038/jp.2015.124. Epub 2015 Oct 15. PMID: 26468933.

Krivec U. Bolezni dihal. V: Kržišnik C edt. Pediatrija. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2014. Str. 345-372, ISBN 978-961-02-0294-3. [COBISS.SI-ID 1669548]

Oštir M. Povezava lestvice ODO za oceno dihalnega dela z vitalnimi znaki pri otroku z respiratornimi obolenjem do 3. leta starosti : magistrska naloga. Izola, 2020. [COBISS.SI-ID 38257923]

Macek V, Sorli J, Kopriva S, Marin J. Persistent adenoviral infection and chronic airway obstruction in children. Am J Respir Crit Care Med. 1994 Jul;150(1):7-10. doi: 10.1164/ajrccm.150.1.8025775. PMID: 8025775.

 

 

 

 

VIZITKA VIZITKA
SLUŽBA ZA PLJUČNE BOLEZNI

Bohoričeva ul. 20
1000 Ljubljana

E: pulmo.pek@kclj.si

T: (01) 522 92 92

pediatrija.jpg
Pediatrična klinika na Bohoričevi 20

VODJA
Uroš
doc. dr. Uroš Krivec, dr. med.
 
GL. MED. SESTRA

Majda Oštir, dipl. m. s., mag. zn.