Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Pediatrična klinika

 

Služba za pljučne bolezni

• Odlični že 45 let

• OtrociUkrajina

 

Odkrivanje tuberkuloze pri razseljenih otrocih iz ukrajine

Spoštovani pediatri in napotni zdravniki,

Skupina za pediatrično pulmologijo je pripravila vprašalnike za odkrivanje tuberkuloze pri razseljenih otrocih za zdravnike in za nezdravstvene delavce:

Presejalni vprašalnik za odkrivanje tuberkuloze (TB) pri otrocih v zdravstvenih ustanovah

Presejalni vprašalnik za odkrivanje tuberkuloze (TB) pri otrocih izven zdravstvenih ustanov

Vprašalnika sta vam v pomoč pri oskrbi razseljenih otrok iz Ukrajine. Uporabite ju pri prvem stiku z otroci iz Ukrajine in sledite "Navodilom za zdravstvene delavce".

Lep pozdrav,

 dr. Uroš Krivec, dr. med, Vodja Službe za pljučne bolezni,
Pediatrična klinika, UKC Ljubljana
Denis Baš, dr. med.,  Sekcija za primarno pediatrijo,
Združenje za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva

 

Informacije za starše ob tuberkulozi 

 

VIZITKA VIZITKA
SLUŽBA ZA PLJUČNE BOLEZNI

Bohoričeva ul. 20
1000 Ljubljana

E: pulmo.pek@kclj.si

T: (01) 522 92 92

pediatrija.jpg
Pediatrična klinika na Bohoričevi 20

VODJA
Uroš
dr. Uroš Krivec, dr. med.
 
GL. MED. SESTRA
Majda Oštir, dipl. m. s., mag. zn.