Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Medicinski simulacijski center

 

Interna klinika

 

Lekarna UKC Ljubljana

 

Oskrbovalne službe

 

Kirurška klinika

 

Nevrološka klinika

 

Ginekološka klinika

 

Pediatrična klinika

 

Stomatološka klinika

 

Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

 

Očesna klinika

 

Ortopedska klinika

 

Dermatovenerološka klinika

 

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

 

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

 

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo

 

Klinika za nuklearno medicino

 

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

 

Klinični inštitut za radiologijo

 

Reševalna postaja

 

Služba bolniške prehrane in dietoterapije

 

Tehnično vzdrževalne službe

 

Strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve

 

Zdravstvena in babiška nega

 

Klinični inštitut za genomsko medicino

 

Center za transplantacijsko dejavnost

 

Reševalna postaja

Reševalna postaja je sodobna reševalna služba. Trenutno zaposluje 110 delavcev različnih profilov (diplomirane zdravstvenike, zdravstvene reševalce in tehnike, avtomehanike, zdravstvene administratorje…). V voznem parku imamo 29 reševalnih vozil: 7 modularnih, 15 kombiniranih, 2 sanitetna, 3 motorje ter vozili servisa in izobraževalnega centra.

Reševalna postaja ima tri organizacijske enote: Reševalno službo, Službo nujne medicinske pomoči in Izobraževalni center. Organizacijska enota Služba nujne medicinske pomoči bo v celoti organizirana, ko bo zaključen proces pridružitve SNMP ZD Ljubljana, katerega dejavnost se bo prenesla pod organizacijo UKC Ljubljana. V reševalni službi je zaposlenih 99 reševalk in reševalcev, ter 9 delavcev v zdravstveni administraciji in na področju vzdrževanja vozil in medicinske opreme. V izobraževalnem centru sta zaposlena 2 sodelavca, v delo te enote pa se vključuje več kot 50 inštruktorjev, gasilcev, reševalcev in zdravnikov iz cele Slovenije.

 

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
REŠEVALNA POSTAJA
Zaloška cesta 25
1000 Ljubljana

T: (01) 522 22 17

resevalna.jpg
Reševalna postaja

VODJA REŠEVALNE POSTAJE
Martin
Martin Čeh, mag.zdr.- soc.manag.
T: (01) 522 22 15