Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve

 

O nas

 

O nas

Za opravljanje dejavnosti strateškega upravljanja in poslovno-administrativnih storitev so organizirana štiri področja v katerih delujejo različne organizacijske enote.

Področje za kadrovsko, pravno in splošno dejavnost

V okviru področja delujejo:

 • Služba za organizacijo in strateške kadrovske zadeve,
 • Služba za izobraževanje,
 • Služba za zaposlovanje,
 • Pravna služba in
 • Služba za upravljanje z dokumentarnim gradivom.

V navedenem področju izvajamo naloge, ki se nanašajo na: organiziranje in vzpostavljanje organizacijskih struktur, kadrovske zadeve in kadrovsko politiko za celoten UKC Ljubljana, izobraževanje, usposabljanje in upravljanje sistema kompetenc za zaposlene, dejavnosti centra za mediacijo, upravljanje dokumentarnega gradiva in hranjenje dokumentacije ter naloge na pravnem področju.

Področje za ekonomsko in finančno dejavnost

Področje za ekonomsko in finančno dejavnost sestavljajo naslednje službe:

 • Računovodska služba
 • Služba za planiranje, kontroling in poslovno informiranje
 • Finančna služba
 • Služba za javne prihodke
 • Služba za tržne prihodke

Področje za nabavno dejavnost

Področje za nabavno dejavnost izvaja naloge zavoda na področju nabave, skladiščenja in interne odpreme blaga, opreme in storitev ter izvaja javna naročila. Področje za nabavno dejavnost sestavljajo:

 • Pisarna za javna naročila,
 • Služba za nabavo zdravil,
 • Služba za nabavo medicinsko potrošnega materiala,
 • Služba za nabavo medicinsko vgradnega materiala,
 • Služba za nabavo živil,
 • Služba za nabavo storitev, opreme in materiala ter
 • Centralno skladišče.

Področje za informatiko

Informacijsko področje izvaja strateške naloge zavoda na področju informatike, informacijske tehnologije in varovanja informacijskega sistema. Področje za informatiko zagotavlja informacijsko podporo delovanju zavoda, vodi ga pomočnik, ki je v celoti odgovoren za njegovo delovanje. Področje za informatiko sestavljajo naslednje službe:

 • Služba za poslovno informatiko,
 • Služba za zdravstveno informatiko,
 • Služba za informacijsko infrastrukturo.

Ostale službe na ravni poslovodenja

 • Služba za notranjo revizijo,
 • Služba za odnose z javnostmi,
 • Služba za korporativno varnost,
 • Služba za varnost in zdravje pri delu,
 • Center za klinične raziskave,
 • Služba za kakovost,
 • Služba za preprečevanje bolnišničnih okužb,
 • Center za transplantacijsko dejavnost,
 • Medicinski simulacijski center,
 • Služba za socialne zadeve.
BV_CerfOznake_EN15224_B