Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Medicinski simulacijski center

 

Interna klinika

 

Lekarna UKC Ljubljana

 

Oskrbovalne službe

 

Kirurška klinika

 

Nevrološka klinika

 

Ginekološka klinika

 

Pediatrična klinika

 

Stomatološka klinika

 

Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

 

Očesna klinika

 

Ortopedska klinika

 

Dermatovenerološka klinika

 

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

 

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

 

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo

 

Klinika za nuklearno medicino

 

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

 

Klinični inštitut za radiologijo

 

Reševalna postaja

 

Služba bolniške prehrane in dietoterapije

 

Tehnično vzdrževalne službe

 

Strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve

 

Zdravstvena in babiška nega

 

Klinični inštitut za genomsko medicino

 

Center za transplantacijsko dejavnost

 

TEHNIČNO VZDRŽEVALNE SLUŽBE

Tehnično vzdrževalne službe izvajajo dejavnost skrbi za delovanje, vzdrževanje in izgrajevanje tehničnih sistemov zavoda, medicinske opreme in stavb. Pri svojem delovanju so povezane s celotnim UKCL: z vsemi službami, ki sodijo v medicinsko dejavnost ter tudi z vsemi službami s področja nemedicinske dejavnosti.

Skladno z zahtevami delovnega procesa, načelom učinkovitosti
in ekonomičnosti je delo organizirano v naslednjih službah:

  • gospodarjenje z nepremičninami in premičnim premoženjem UKCL;
  • strojni sistemi;
  • elektroenergetski sistemi;
  • tekoče vzdrževanje;
  • vzdrževanje
  • skupnih površin in investicije;
  • medicinska oprema; avtomatika, telekomunikacije in multimedijski sistem;
  • vodenje in splošna služba (znotaj katere je tudi nadzor nad pitno in bazensko vodo);

Vse službe imajo različne enote za posamezna področja dela. V tehnično vzdrževalnih službah je zaposlenih 167 delavcev zelo različnih profilov.

VIZITKA VIZITKA
TEHNIČNO VZDRŽEVALNE SLUŽBE
Zaloška 14
1000 Ljubljana

T: (01) 522 85 50

tenicno_vzd_sektor.jpg
Lokacija sektorja na Zaloški 14

VODJA
Peter Habjan, univ.dipl.inž.arh.
T: (01) 522 85 50
Fax: (01) 522 21 90