Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Medicinski simulacijski center

 

Interna klinika

 

Lekarna UKC Ljubljana

 

Oskrbovalne službe

 

Kirurška klinika

 

Nevrološka klinika

 

Ginekološka klinika

 

Pediatrična klinika

 

Stomatološka klinika

 

Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

 

Očesna klinika

 

Ortopedska klinika

 

Dermatovenerološka klinika

 

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

 

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

 

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo

 

Klinika za nuklearno medicino

 

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

 

Klinični inštitut za radiologijo

 

Reševalna postaja

 

Služba bolniške prehrane in dietoterapije

 

Tehnično vzdrževalne službe

 

Strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve

 

Zdravstvena in babiška nega

 

Klinični inštitut za genomsko medicino

 

Center za transplantacijsko dejavnost

 

Zdravstvena in babiška nega

Zdravstvena in babiška nega se kot sestavni del zdravstvene obravnave izvaja na vseh organizacijskih enotah UKCL. Predstavlja in vodi jo pomočnica generalnega direktorja – glavna medicinska sestra, ki s strokovnimi vodji postavlja cilje in strategijo delovanja. Na strateškem nivoju pokriva zdravstvena oz. babiška nega temeljno področje zdravstvene in babiške nege, področje izobraževanja, bolnišnične higiene, kakovosti in razvoja ter področje oskrbe. Za specifične potrebe pacientov je organizirana Svetovalna služba, ki je obenem zametek raziskovalnega dela na področju zdravstvene in babiške nege. Pod okriljem zdravstvene nege je tudi Socialno svetovalna služba, koordinacija specialistične dejavnosti na Polikliniki ter organizacija prostovoljnega dela. Organizacijo zdravstvene in babiške nege določa Pravilnik o organizaciji in delovanju zdravstvene nege v UKCL iz leta 2000.