Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

Omicron (B.1.1.529) SARS-CoV-2 za zaposlene

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 

Pomembni kontaktni podatki

Splošne kontaktne točke

T: (01) 522 50 50
F: (01) 522 24 82
E: gp.ukc@kclj.si

Elektronski naslov gp.ukc@kclj.si je namenjen vsem, ki imajo kakršnokoli splošno vprašanje v zvezi z UKC Ljubljana. 

Če iščete kontaktne podatke določene klinike ali oddelka, jih poiščite na straneh klinik in oddelkov.

Odnosi z javnostmi

Za novinarska vprašanja smo dosegljivi na skupnem naslovu soj@kclj.si .

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov 

Sonja Štramec Nemec
E: gdpr@kclj.si

Urad za pohvale in varstvo pacientovih pravic

Vprašanja povezana s pritožbami in pohvalami pacientov in njihovih svojcev glede zdravstvene obravnave v UKC Ljubljana naslovite na: 

Urad za pohvale in varstvo pacientovih pravic
Zaloška cesta 2
1525 Ljubljana
T: (01) 522 21 82
E: pohvale.pritozbe@kclj.si

Reklamacije računov

Reklamacije izdanih računov za zdravstvene storitve, lahko oddate pisno, na naslov:

UKC Ljubljana
Oddelek obračuna storitev, reklamacij in izterjave
Vrazov trg 1
1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov reklamacije.racunov@kclj.si.

Kontakt:

T: (01) 522 25 73
T: (01) 522 29 42
T: (01) 522 29 27
F: (01) 522 21 59
E: reklamacije.racunov@kclj.si

Urgenca UKCL

Urgentni kirurški blok

V Urgentnem kirurškem bloku poteka zdravljenje in zdravstvena nega poškodovancev, življenjsko ogroženih bolnikov in drugih kirurških bolnikov v času, ko posamezni kirurški oddelki nadaljujejo delo v obliki dežurstev.

T: (01) 522 52 76
T: (01) 522 53 42

Internistična prva pomoč

Internistična prva pomoč (IPP) je del Urgentnega bloka UKCL in je namenjena nujnim bolnikom s področja interne medicine.

T: (01) 522 81 04 – informacije
T: (01) 522 23 61
T: (01) 522 33 85

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo

V Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo zdravimo vse vrste akutnih in kroničnih zastrupitev ter nudimo 24-urno informacijsko konzultativno službo s področja klinične toksikologije vsem zdravnikom in drugim strokovnjakom v Sloveniji, na primer farmacevtom, veterinarjem, policistom itd.

T: (01) 522 52 83

Svetovanje 

Svetovalna socialna služba UKC Ljubljana

Svetovalno-socialna služba je namenjena pacientom, ki so sprejeti na zdravljenje v UKCL

Zaloška cesta 2
1525 Ljubljana
T:  01 522 22 43
E: socialna.sluzba@kclj.si

Kontakt za prostovoljce

Področje za zdravstveno nego in oskrbo
Koordinacija prostovoljskega dela v UKC Ljubljana
T: (01) 522-22-07
F: (01) 522-24-83
Zaloška 2
1525 Ljubljana

Kontakti drugih organizacij, enot in društev

Bolnišnični duhovnik UKC Ljubljana

T: (01) 232 04 49
E: bolniska.zupnija@rkc.si

Bolnišnični duhovnik Bolnice dr. Petra Držaja

M: (031) 706 306
M: (041) 613 378

Telefonski klici v duševni stiski

T: (01) 520 99 00 (od 19.00 ure do 7.00 ure)

Društvo STIGMA

Svetovanje v zvezi z drogami, aidsom in varnejšo spolnostjo

T: (01) 430 12 05

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

T: (080) 11 55 (klic je brazplačen)

TOM telefon – Telefon otrok in mladostnikov

T: 116 111 (od 12.00 ure do 20.00 ure, klic je brezplačen in anonimen)
Spletna klepetalnica in e-pošta: www.e-tom.si

UP – Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije

T: (01) 434 25 70
T: (01) 434 25 73

Društvo za nenasilno komunikacijo

T: (01) 434 48 22

Zavod RS za presaditev organov in tkiv - Slovenija transplant

T: (01) 300 68 60