Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 

Oskrba brez prisotnosti COVID-19

 

Oskrba pri izbruhu COVID-19

 

Obravnava bolnika s COVID-19

 

Izobraževalne vsebine

 

Navodila za izvajalce

 

Paliativna oskrba

 

zdravstvena dejavnost v socialnovarstvenih zavodih med epidemijo

UKC_PLAKAT-_OBISK.pngMinister za zdravje Tomaž Gantar je 30. marca 2020 s sklepom imenoval prof. dr. Simona Podnarja, dr. med. in mag. Rajka Vajda, dr. med. za koordinatorja za zagotavljanje izvajanja zdravstvene dejavosti v socialnovarstvenih zavodih na območju ljubljanske regije v času epidemije COVID 2019.

V nadaljevanju vam ekipa iz UKC Ljubljana predstavlja najpomembnejše informacije za delo in razumevanje dela z oskrbovanci v socialnovarstvenih zavodih.

Plan obravnave oskrbovancev v obdobju epidemije COVID-19

Pripravljen načrt obravnave oskrbovancev je usklajen z »Odlokom o organizaciji zdravstvene oskrbe v socialnih varstvenih zavodih« (181-70/2020/217), ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje RS 27. 03. 2020 (v nadaljevanju »dokument MZ«).

Ključno vlogo pri organizaciji dela in oskrbi bolnikov s COVID-19 v DSO-jih imajo domski zdravniki – zdravnik ambulante DM v socialno varstvenem zavodu v sodelovanju z odgovorno osebo zavoda in vodjo zdravstvene nege posameznega socialno varstvenega zavoda. Zdravniki iz bolnišnic nudijo strokovno, izobraževalno in posvetovalno pomoč, v primeru nepričakovanih izpadov/zapletov pa lahko tudi pomoč v DSO-jih. Sodelujejo, kadar je potrebno, tudi pri odločanju glede »izhodnih strategij oskrbovancev«. V primeru nenadnega in velikega povečaneja števila obolelih v zavodu, se v obravnavo vključi zdravstvene time primarne, sekundarne in terciarne ravni, ki so na razpologo zaradi okrnitve njihovih primarnih programov v času epidemije.

Nacionalna navodila in priporočila Ministrstva za zdravje za izvajalce zdravstvene dejavnosti >>> 

Prof. dr. Simon Podnar, dr. med., spec.
(UKC Ljubljana, Nevrološka klinika), koordinator
mag. Rajko Vajd, dr. med., spec.
(Zdravstveni dom Ljubljana), koordinator
Prof. dr. Janez Tomažič, dr. med., spec.
(UKC Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja), strokovni svetovalec,
Tea Stegne Ignjatovič, dr. med., spec.
(Strokovna direktorica, Zdravstveni dom Ljubljana)