Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 

Oskrba brez prisotnosti COVID-19

 

Oskrba pri izbruhu COVID-19

 

Obravnava bolnika s COVID-19

 

Izobraževalne vsebine

 

Navodila za izvajalce

 

Organizacija dela

 

Paliativna oskrba

 

Priporočila in Navodila za izvajalce

Priporočila, ukrepi in obvezna navodila za izvajalce oskrbe v socialnovarstvenih zavodih, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje in drugi. Med izvajalce sodijo domovi za starejše, posebni socialnovarstveni zavodi za odrasle, varstveni delovni centri (domsko varstvo) in centri za usposabljanje, delo in varstvo, ki zagotavljajo institucionalno oskrbo, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in domovi za učence s posebnimi potrebami.

Ministrstvo za zdravje

 1. Priporočila za izvajalce zdravstvene obravnave v socialnovarstvenih zavodih  Ministrstva za zdravje, 1. 6. 2020 (PDF)
 2. Navodila in priporočila za izvajalce zdravstvene dejavnosti Ministrstva za zdravje >>>
 3. Organizacija izvajanja zdravstvene oskrbe v socialnovarstvenih zavodih 27.3.2020 (PDF), popravljen algoritem Organizacija dela s popravljeno puščico, Priporočila za lajšanje simptomov (str. 9-10)
 4. Organizacija izvajanja zdravstvene nege in oskrbe v socialnovarstvenih zavodih 25.3.2020  (PDF) - praktični napotki za vrnitev hospitaliziranega oskrbovanca, hrana, pijača
 5. Obiski v socialnih zavodih, 12.3.2020 (PDF)
 6. Priporočila za sterilizacijo mask (PDF)
 7. Odredba o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 65/20)
 8. Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19  (Uradni list RS, št. 32/20)
 9. Zaključek izolacije in vrnitev zaposlenih na delovno mesto (PDF)

NIJZ

Obravnava in testiranje zaposlenih in oskrbovancev v DSO (PDF)

Zbornica - Zveza

 1. Načrtovanje in izvajanje aktivnosti za preprečevanje prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2 za izvajalce socialnovarstvenih ustanov (PDF)
 2. Etična priporočila v nemškem jeziku (PDF)

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, UKC Ljubljana

Interna klinika, UKC Ljubljana

 1. Kontakti Interne klinike za pomoč pri strokovnih vprašanjih (PDF)
 2. Predlog priporočil za nadomeščanje vitamina D pri oskrbovancih DSO in drugih, ki pretežno živijo v zaprtih prostorih

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 1. Omogočanje sprejemov novih uporabnikov DSO po 25. 5. 2020 (PDF)
 2. Vprašalnik o oceni tveganja (doc)
 3. Omogočanje obiskov v socialnovarstvenih zavodih in pri drugih izvajalcih institucionalnega varstva (PDF)

Konziliarne storitve Interne klinike

Kontaktni podatki/telefonske številke na posamezni strokovno-organizacijski enoti Interne klinike, ki je zdravstvenemu osebju iz DSO oziroma ZD po Sloveniji na voljo v primeru, da bi potrebovali nasvet glede obravnave bolnika z določenega strokovnega področja interne medicine:

 

Organizacijska enota  Interne klinike

Telefonska številka

lokacija / zdravnik

Dosegljivost

KO za hipertenzijo

01 522 83 24

konziliarni zdravnik

8.00 – 15.00 ob delovnikih

KO za žilne bolezni

01 522 30 31

sprejemna pisarna

8.00 – 15.00 ob delovnikih

01 522 31 87

dežurni zdravnik

po 15.00 uri, vikendi, prazniki

KO za intenzivno int. med.

/

/

/

KO za kardiologijo

01 522 44 47

konziliarni kardiolog

8.00 – 15.00 ob delovnikih

01 522 86 70

dežurni kardiolog

po 15.00 uri, vikendi, prazniki

KO za pljučne bolezni in alergijo in pljučne bolezni

01 522 71 75

konziliarni pulmolog

8.00 – 15.00 ob delovnikih

KO za gastroneterologijo

041 769 283

predstojnik oddelka

24/7

KO za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove

01 522 11 81/ 25-16

urgentna diabetološka ambulanta

8.00 – 13.00  ob delovnikih

01 522 84 44

konziliarni endokrinolog

12.00 – 14.00 ure ob delovnikih

KO za nefrologijo

01 522 88 94

konziliarni nefrolog

24/7

KO za revmatologijo

01 522 44 61

konziliarni revmatolog

8.00 – 15.00 ob vikendih

KO za hematologijo

01 522 83 55

dežurni hematolog

po 15.00 uri, vikendi, prazniki

Center za geriatrično medicino

01 522 93 72

oddelčna ambulanta

8.00 – 15.00, ob delovnikih

Center za klinično toksikologijo

041 635 500

dežurni toksikolog

24/7

Internistična prva pomoč

01 522 82 58

zdravnik konzultant

24/7

prof. dr. Zlatko FRAS, dr. med.
strokovni direktor Interne klinike

BV_CerfOznake_EN15224_B