Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 

Oskrba brez prisotnosti COVID-19

 

Oskrba pri izbruhu COVID-19

 

Obravnava bolnika s COVID-19

 

Projekt Sledilnik

 

Izobraževalne vsebine

 

Navodila za izvajalce

 

Paliativna oskrba

 

Praktična navodila povzeta po navodilih infekcijske klinike

Bolnika z utemeljenim sumom na okužbo s COVID-19, je treba takoj premestiti v cono 2. (siva cona). V eni sobi je lahko samo 1 bolnik s sumom na COVID-19, razen če gre za oskrbovance iz iste sobe. Ob potrjeni okužbi se ga premesti v cono 3. (COVID-del).

Vrata izolacijskih sob morajo biti stalno zaprta, na zunanja vrata izolacijskih sob namestimo plakat ˝IZOLACIJA˝.

Upoštevajo se: 

 1. uporaba OVO in vsi postopki kontaktne in kapljične izolacije,
 2. med posegi, pri katerih je možnost nastanka aerosola, kot so jemanje brisa NF, aspiracije, intubacija..., pa OVO in postopki aerogene izolacije.

Bolnikova dokumentacija je v delovnem prostoru zdravnikov oziroma negovalnega osebja.

Izolacijski prostor

V izolacijsko sobo naj vstopa najmanjše možno število osebja, ki je potrebno za obravnavo bolnika. Vse osebje (zdravniki, medicinske sestre, strežnice, čistilke…) mora v izolacijski sobi uporabljati osebno varovalno opremo (OVO) – odvisno od izvajanja preiskav in posegov pri katerih lahko pride do nastanka aerosola in klinične slike bolnika.

Osebna varovalna oprema (OVO)

OVO si osebje namešča v predprostoru izolacijske sobe ali v drugem prostoru, ki so ga določili za čisti prostor, po vrstnem redu, ki je naveden v navodilih zavoda za preprečevanje bolnišničnih okužb, po opravljenih aktivnostih osebje zapusti izolacijsko sobo, kjer si odstrani zaščitni predpasnik in rokavice ter sinrazkuži roke. Ostalo opremo si odstranijo v zato določenem prostoru, ki ga določi vsak DSO, glede na prostorsko situacijo. V tem prostoru se pripravi koš za odpadke iz zdravstva, razkužilo za roke, rokavice, posoda za razkuževanje zaščitnih očal in zaprta posoda za transport očal v sterilizacijo.

OVO se nahaja v čistem prostoru, ki ga prav tako določi vsak DSO zase,
odgovorna oseba za OVO: DMS na oddelku, ki skrbi, da je oprema za 1 (en) turnus in naredi seznam in količino potrebne OVO glede na zaščitne ukrepe, da bo obravnava bolnikov, okuženih s COVID-19, varna.

Medicinska sestra in zdravnik, ki sta v DSO določena za skrb nad preprečevanjem bolnišničnih okužb (SOBO) izvajata izobraževanje vsega osebja glede pravilne uporabe OVO.

V izolacijski sobi, v kateri bo nameščen bolnik/i, okužen s COVID-19, naj bodo oprema in pripomočki, ki jih potrebujemo samo za obravnavo tega bolnika (oz več bolnikov glede na kohortno izolacijo):

 • bolniška postelja s posteljnim vložkom prevlečenim s plastično pralno prevleko,
 • infuzijsko stojalo in trapez,
 • obposteljna omarica in mizica,
 • klicna naprava za priklic osebja,
 • koš za odpadke,
 • koš za perilo,
 • zbiralnik za ostre predmete,
 • zbiralnik za infektivne odpadke,
 • tasa s termometrom, aparatom za merjenje krvnega tlaka, pulznim oksimetrom, stetoskopom.

Čisti prostor

V čistem prostoru so pripravljeni pripomočki glede na zdravstveno stanje bolnika, okuženega s COVID-19, ki so namenjeni samo njemu:

 • sistem za dovajanje kisika,
 • Venturijeve maske z vsemi nastavki,
 • Ohio maska,
 • aspirator,
 • balonska črpalka za neprekinjeno sedacijo (po navodilu konzultanta za paliativo),
 • prepovedani so obiski pri vseh bolnikih,
 • bolniki bolniških sob ne smejo zapuščati,
 • bolnik lahko zapušča izolacijsko sobo le v spremstvu osebja, kadar je indicirana nujna preiskava na drugi lokaciji, pred tem mu namestimo kirurško masko tip II.

Odpadki, razkuževanje

Natančna navodila glede ravnanja z uporabljeno OVO in bolniškim perilom, prehrano, odpadki bodo v nadaljevanju še objavljena.

 1. Izolacijsko sobo čistimo in razkužujemo enkrat na izmeno ter dodatno po potrebi,
 2. izolacijsko sobo, v kateri je nameščen bolnik, okužen s COVID-19, je potrebno čimvečkrat zračiti navzven skozi okno,
 3. predviden čas izolacije je 14 dni po umiritvi vseh težav.

Vedno je potreben posvet z zdravnikom.

Razkuževanje - izkušnje SPOBO UKC Ljubljana (PDF)


Opomba: Kratico DSO uporabljamo kot okrajšavo za javne zavode kot so domovi za starejše, posebni socialnovarstveni zavodi za odrasle, varstveni delovni centri (domsko varstvo) in centri za usposabljanje, delo in varstvo, ki zagotavljajo institucionalno oskrbo, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in domovi za učence s posebnimi potrebami.
 

BV_CerfOznake_EN15224_B