Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 

Oskrba brez prisotnosti COVID-19

 

Oskrba pri izbruhu COVID-19

 

Obravnava bolnika s COVID-19

 

Projekt Sledilnik

 

Izobraževalne vsebine

 

Navodila za izvajalce

 

Paliativna oskrba

 

Projekt covid-19 sledilnik

Sledilnik je odprto podatkovni in odprto kodni projekt, ki je neposredno povezan z Ministrstvom za zdravje, NIJZ in z zdravstvenimi zavodi, od katerih prejema strukturirane podatke. Ekipa Sledilnika objavlja podatke pridobljene iz uradnih virov ali sredstev javnega obveščanja in ne odgovarja za njihov točnost.

Spremljanje okužb in števila ozdravelih

Parametre lahko spreminjate tako, da bo prikazano rastoče število ozdravelih in odpuščenih oseb iz bolnišnic ter padajoči prirast okužb, okužbe po regijah, okužbe po občinah, starostna struktura pacientov ali kak drug pogled.