Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 

Oskrba brez prisotnosti COVID-19

 

Osebna varovalna oprema

 

Oskrba pri izbruhu COVID-19

 

Obravnava bolnika s COVID-19

 

Izobraževalne vsebine

 

Navodila za izvajalce

 

Paliativna oskrba

 

Zdravstvena oskrba v primeru, ko ni izbruha COVID-19

Zdravstvena oskrba oskrbovancev

Zdravstveno oskrbo oskrbovancev v socialno varstvenem zavodu zagotavljajo:

  • domski zdravnik – zdravnik ambulante družinske medicine v socialno varstvenem zavodu,
  • glavna medicinska sestra – odgovorni nosilec za področje zdravstvene nege v socialno varstvenem zavodu,
  • konzultant specialist internist ali infektolog ali specialist druge stroke (kirurgija, nevrologija ipd.) pripadajoče regionalne bolnice (z imenom in priimkom za vsak DSO),
  • konzultant za paliativno oskrbo pri pomembnih odločitvah glede izhodne strategije varovancev.

Konzultant za paliativno svetovanje:

velja od 9. aprila 2020:
M: 030 604 455
Kontakt je v času epidemije na voljo 24/7 ur za osrednjeslovensko regijo. Na telefonske klice bodo odgovarjali zdravniki za paliativno svetovanje po razporedu. Koordinatorica skupine je dr. Anita Riđić.

Za vsak DSO je za zdravnika ambulante družinske medicine predvideno nadomeščanje, za katerega poskrbi nosilec dejavnosti, to je ambulanta DM v socialno varstvenem zavodu - zdravnik koncesionar oz. zdravstveni dom.

Ukrepi za preprečitev vnosa

V socialno varstvenem zavodu izvajajo vse ukrepe za preprečitev vnosa koronavirusa med oskrbovance DSO pri zaposlenih in pri oskrbovancih: merjenje telesne temperature, opazovanje znakov prehlada (nahod, kašelj, kihanje, nenadno poslabšanje počutja, itd.) skladno z:

Organizacija treh območij

Že pred izbruhom bolezni COVID-19 mora socialno varstveni zavod znotraj obstoječih prostorskih možnosti organizirati 3 območja ali cone, ki so lahko tudi oddelek, enota, prostor:

1. Zdravi oskrbovanci
2. Sum na COVID - siva cona
3. COVID-cona

V primeru težav pri organiziranju omenjenih con, se vodstvo zavoda poveže z županom ali civilno zaščito.

Določi se tudi osebje socialno varstvenega zavoda (zdravstvena nega, bolničarji, strežnice itd.), ki bo delalo v coni 1 in osebje socialno varstvenega zavoda, ki bo delalo v conah 2 in 3 kot je to opredeljeno v dokumentu Zbornica ZVEZA z dne 28.3.2020. Zaposleni med cono 1 in conama 2 ter 3 ne smejo prehajati.

Razlog za uvajanje območij

Če bi zaposleni prehajali med območji ali bi prišlo do skupne rabe predmetov in fizičnega prenosa okužbe med čistim in nečistim delom, bi še vedno rastlo število novo okuženih v DSO, ki jih na grafu Sledilnik vidimo kot rdeče obarvane stolpce. Pri učinkovitem izvajanju ukrepov fizične distance v socialnovartvenih zavodih pada delež okuženih iz DSO v primerjavi z vsemi okuženimi na račun višjega deleža okuženih izven DSO.

Kriterij za namestitev po conah

  1. Oskrbovanec naj po odvzemu brisa ostane v DSO v coni 2: sum na COVID – siva cona.
  2. Po razjasnitvi stanja se oskrbovanca glede na rezultat znotraj DSO premesti bodisi v cono 1 ali v cono 3.

Zdravljenje vodi domski zdravnik, ki lahko glede na potrebe zaprosi zunanjo pomoč. Oskrbovancev naj se v nobenem primeru ne seli in ne vozi iz DSO brez predhodnega dogovora z ZD ali bolnišnico!

Načrt zdravstvene obravnave

Za vsakega oskrbovance se izdela se načrt zdravstvene obravnave/nege. Načrt zdravstvene obravnave pripravijo:

  1. Zdravnik ambulante družinkse medicine v socialno varstvenem zavodu in
  2. odgovorni nosilec za področje zdravstvene nege v socialno varstvenem zavodu,
  3. v sodelovanju s konzultantom s področja paliativne oskrbe, ki ga je imenovalo Ministrstvo za zdravje.

V pomoč jim je »Algoritem ukrepov za oceno stabilnosti napredovale, neozdravljive kronične bolezni«. Po potrebi se konzultira koordinatorico razvoja palivne oskrbe mag. Matejo Lopuh (M: 031 886 344). Če je potrebno se v pripravo načrta vključi za socialno varstveni zavod določen konzultant (specialist internist, nevrolog ali infektolog) pripadajoče regionalne bolnice.

Jemanje brisa

V primeru suma COVID okužbe naj bris ob uporabi minimalne OVO vzame oseba, ki je bila v stiku z oskrbovancem že pred postavitvijo suma. Če osebje ni usposobljeno za odvzem brisa ali če oskrbovanec močno kašlja, je potrebna uporaba celotnega seta OVO. Oskrbovanec naj po odvzemu brisa ostane v DSO v coni 2: sum na COVID – siva cona. Po razjasnitvi stanja se oskrbovanca glede na rezultat znotraj DSO premesti bodisi v cono 1 ali v cono 3. Zdravljenje vodi domski zdravnik, ki lahko glede na potrebe zaprosi za zunanjo pomoč.

Oskrbovancev naj se v nobenem primeru ne seli in ne vozi iz DSO brez predhodnega dogovora z zdravstvnim domom ali bolnišnico!

BV_CerfOznake_EN15224_B