Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

O NAS

 

DONACIJE

 

POSLOVANJE UKCL

 

JAVNE OBJAVE IN NAROČILA

 

Javno zbiranje ponudb

 

Evidenčna naročila

 

Javne objave

 

MEDIJI IN JAVNOST

 

OBVESTILA

 

ZAPOSLITEV

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NAŠI USPEHI IN DOSEŽKI

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

REKLAMACIJE RAČUNOV

 

POVEZAVE

 

HELIPORT

 

ZEMLJEVID STAVB

 

Javne objave - prodaja nepremičnin

Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe na spletni strani upravljavca nepremičnine, ker se pravni posel razpolaganja z nepremičnim premoženjem sklepa po metodi neposredne pogodbe.

Predmet prodaje:

Solastniški delež v višini 1/10 na nepremičninah z naslednjimi identifikacijskimi znaki:

  • ID znak parcela 2604 692 (ID 2559142),
  • ID znak parcela 2604 695 (ID 4573658),
  • ID znak parcela 2604 696 (ID 4238340),
  • ID znak parcela 2604 699 (ID 207887),
  • ID znak parcela 2604 700 (ID 207888).

Navedene parcele v naravi predstavljajo samostojno stanovanjsko hišo s parcelno št. 695 k.o. Bertoki in pripadajoča zemljišča s parcelnimi številkami 692, 696, 699 in 700 vsa k.o. Bertoki, ki so po namenski rabi večinoma najboljša kmetijska zemljišča.

Namera o sklenitvi pogodbe je objavljena najmanj 20 dni pred nameravano sklenitvijo neposredne pogodbe in mora biti objavljena najmanj 20 dni.

Celotno besedilo namere (PDF)

Kontakt:
Bogdan Trope, univ.dipl.ekon.,
E: bogdan.trope@kclj.si,
T: 01 234 75 46, M: 040 756 997

Služba za upravljanje z nepremičninami