Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

O NAS

 

POSLOVANJE UKCL

 

JAVNE OBJAVE IN NAROČILA

 

Javno zbiranje ponudb

 

Evidenčna naročila

 

Javne objave

 

MEDIJI IN JAVNOST

 

OBVESTILA

 

ISKANJE ZAPOSLITVE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NAŠI USPEHI IN DOSEŽKI

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

REKLAMACIJE RAČUNOV

 

POVEZAVE

 

HELIPORT

 

ZEMLJEVID STAVB

 

Javne objave - oddaja lokalov

Nova porodnišnica

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana na podlagi 51. člena in prvega odstavka 64. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018) (ZSPDSLS-1) in ob upoštevanju določb Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  PONOVNO objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala v najem - delno opremljeni gostinski lokal v pritličju Porodnišnice Ljubljana, Ginekološka klinika,  na naslovu Šlajmerjeva ulica 4, Ljubljana, stavba št. 464, k.o., 1726 Šentpeter, v skupni izmeri 203,5 m2 .

Posodobljeno besedilo objave 9.11. 2018 (PDF)

Poslovni prostor Vidovdanska

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana na podlagi 51.. člena in prvega odstavka 64. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018) (ZSPDSLS-1) in ob upoštevanju določb Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti PONOVNO objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem: neopremljeni poslovni prostor Vidovdanska 9, Ljubljana, stavba št. 551, ki stoji na parceli 3012, k.o. 1737 - Tabor, v skupni izmeri 109 m2.

Posodobljeno besedilo objave 9.11. 2018 (PDF)

BV_CerfOznake_EN15224_B