Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

O NAS

 

POSLOVANJE UKCL

 

JAVNE OBJAVE IN NAROČILA

 

Javno zbiranje ponudb

 

Evidenčna naročila

 

Javne objave

 

MEDIJI IN JAVNOST

 

OBVESTILA

 

ISKANJE ZAPOSLITVE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NAŠI USPEHI IN DOSEŽKI

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

REKLAMACIJE RAČUNOV

 

POVEZAVE

 

HELIPORT

 

ZEMLJEVID STAVB

 

Javne objave - oddaja lokalov

Nova porodnišnica

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, na podlagi 51. člena in prvega odstavka 64. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018, ZSPDSLS-1) in ob upoštevanju določb Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo gostinskega lokala v najem

 

Opis predmeta oddaje v najem:

Delno opremljeni gostinski lokal v pritličju Nove porodnišnice Ljubljana, Ginekološka klinika, na naslovu Šlajmerjeva ulica 4, Ljubljana, stavba št. 464, k.o., 1726 Šentpeter, v skupni izmeri 203,5 m2

- lokal 79,4 m2
- atrij 97,5 m2,
- skladiščni prostor 26,6 m2.

Ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do srede, 17. 4. 2019


Celotno besedilo razpisa (PDF)

Služba za upravljanje z nepremičninami

BV_CerfOznake_EN15224_B