Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

O NAS

 

DONACIJE

 

POSLOVANJE UKCL

 

JAVNE OBJAVE IN NAROČILA

 

Javno zbiranje ponudb

 

Evidenčna naročila

 

Javne objave

 

MEDIJI IN JAVNOST

 

OBVESTILA

 

ZAPOSLITEV

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NAŠI USPEHI IN DOSEŽKI

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

REKLAMACIJE RAČUNOV

 

POVEZAVE

 

HELIPORT

 

ZEMLJEVID STAVB

 
  Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala Porodnišnice Ljubljana v najem 27.1.2020

Upravljavec Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana,

na podlagi 51., 53. ter prvega odstavka 64. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018 in 79/2018; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in ob upoštevanju določb Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018) dne 27.1.2020 objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo gostinskega lokala v najem

I. Opis predmeta oddaje v najem:

Delno opremljen gostinski lokal se nahaja v pritličju Kliničnega oddelka za perinatologijo OE Ginekološke klinike, Porodnišnice Ljubljana, (v nadaljevanju: Porodnišnica Ljubljana), na naslovu Šlajmerjeva ulica 4, Ljubljana (celotna stavba je v zemljiški knjigi vpisana kot stavba št. 464, stoječa na parc. št. 367/2 k.o. 1726 Šentpeter), v skupni izmeri 203,5 m2 in sicer

  • lokal  v izmeri 79,4 m2
  • atrij v izmeri 97,5 m2,
  • skladiščni prostor v izmeri 26,6 m2.

 

Zainteresirano poslovno javnost vabimo k oddaji ponudbe za oddajo gostinskega lokala Porodnišnice Ljubljana v najem

Priponke 

1. JAVNO ZBIRANJE PONUDB

2. NAJEMNA POGODBA

3. TLORIS LOKALA

 

Rok za oddajo ponudbe: 2.3.2020

Kontaktna oseba: g.Iztok SEDEJ (iztok.sedej@kclj.si)

 

BV_CerfOznake_EN15224_B