Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

O NAS

 

DONACIJE

 

POSLOVANJE UKCL

 

JAVNE OBJAVE IN NAROČILA

 

MEDIJI IN JAVNOST

 

Izjava o zasebnosti

 

Monitor UKCL

 

Časopis UKCL

 

Arhiv

 

Celostna grafična podoba

 

O zdravstvenem stanju pacientov

 

OBVESTILA

 

ZAPOSLITEV

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NAŠI USPEHI IN DOSEŽKI

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

REKLAMACIJE RAČUNOV

 

POVEZAVE

 

HELIPORT

 

ZEMLJEVID STAVB

 

Interno_flyer_A4.jpg

PRENESI LETAK

CENIK ZAKUPA STRANI
za zakup sta na voljo 2. in predzadnja stran za celostranski oglas
1/1 = 800,00 € + DDV

OMEJITVE PRI OGLAŠEVANJU
V glasilu Interno so na podlagi mnenja Komisija za strokovno-etična
vprašanja UKC Ljubljana sprejemljivi oglasi podjetij, tudi farmacevtskih,
vendar ne o produktih farmacevtskih podjetij zaradi morebitnega
konflikta interesov. Prav tako se ne oglašuje drugih proizvodov, ki nimajo
preverjeno pozitivnega vpliva na zdravje ali če je produkt lahko potencialno
škodljiv.

USTANOVITELJ IN IZDAJATELJ
UKC Ljubljana
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Služba za odnose z javnostmi

KONTAKT
Služba za odnose z javnostmi UKCL
Email: soj@kclj.si
Tel: 01 522 71 00

TEHNIČNE ZAHTEVE
formati oglasa v živi rob:
1/1 = 210x297 mm + 3mm
format grafične priprave:
CMYK, pdf
resolucija: 300dpi

VIZITKA VIZITKA
MEDIJI IN JAVNOST

Odnosi z javnostmi

T: 01 522 7100
E: soj@kclj.si