Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

O NAS

 

DONACIJE

 

POSLOVANJE UKCL

 

JAVNE OBJAVE IN NAROČILA

 

MEDIJI IN JAVNOST

 

OBVESTILA

 

ZAPOSLITEV

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NAŠI USPEHI IN DOSEŽKI

 

Uspehi in dosežki 2018

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

REKLAMACIJE RAČUNOV

 

POVEZAVE

 

HELIPORT

 

ZEMLJEVID STAVB

 

ZAUPNIK ZA PRIJAVITELJE NEPRAVILNOSTI

 

ZADOVOLJSTVO PACIENTOV

 

KAKOVOST IN VARNOST ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE

 

uspehi in dosežki s področja medicine v letu 2019

Prva operacija tumorja z odstranitvijo dveh celotnih ledvenih vretenc

Pri mlajšem moškem je bila po hudih bolečinah v križu diagnosticiran redek maligni tumor, razširjen na dveh vretencih, kar je resno ogrožalo njegovo preživetje. Po natančnem načrtovanju so mu na Ortopedski kliniki odstranili dve vretenci in dve rebri ter jih rekonstruirali s sodobnimi implantati, ki bodo omogočali nadaljnje optimalno obsevanje. Gre za prvo takšno operacijo v Sloveniji, pacient je kmalu po operaciji postal samostojen v vsakodnevnih opravilih in pri hoji, rentgensko slikanje je pokazalo uspešno rekonstrukcijo hrbtenice, bolečine se manjšajo.

Prvi slušni vsadek v možgansko deblo

Petletni deklici so ljubljanski kirurgi v sodelovanju z italijanskimi in turškimi zdravniki povrnili sluh z vgraditvijo slušnega vsadka v možgansko deblo. Prva tovrstna operacija v Sloveniji in zelo redka v Evropi je dala čudoviti rezultat: po dveh letih popolne tišine je deklica spet slišala. UKC Ljubljana je eden redkih centrov v Evropi, ki ima ekipo zdravnikov za tovrstne operacije otrok.

UKC Ljubljana učni center za metodo TAVI

Interventni kardiolog prof. dr. Matjaž Bunc je prejel pooblastilo za uradno poučevanje metode za zdravljenje odporne angine pektoris z vstavitvijo posebne opornice v koronarni sinus. UKC Ljubljana je tovrstno metodo, kjer bolniku omejevalnik pretoka vstavijo v srce s perkutano metodo zdravljenja (skozi žile), vpeljal novembra 2017 ter sodeluje pri vpeljavi metode v druge zavode v Sloveniji.

Nova ugledna objava: dr. Klemen Dovč o diabetesu

Dr. Klemen Dovč je v maju kot prvi avtor objavil članek v Diabetes care, ki ga je pripravil med svojim podoktorskim stažem na Cambridge University, kjer je bil gostujoči znanstvenik in učitelj. Članek govori njegovi raziskavi, ki je pokazala, da imajo predšolski otroci s sladkorno boleznijo tipa 1, večja nihanja potrebe po inzulinu kot odrasli ali mladostniki.

S storitvijo e-posvet skrajšujejo čakalne dobe

V kliniki za nuklearno medicino so s posveti prek spleta in telefonično uspeli skrajšati čakalne dobe z dveh let na sedem do osem mesecev. Strokovnjaki s tem načinom dela prihranijo približno 5.000 bolnikom letno obisk v ambulantah Klinike za nuklearno medicino.

Otvoritev laboratorija na Dermatovenerološki kliniki

Na Dermatovenerološki kliniki so pričakujejo, da bodo v novem Patohistološkem laboratoriju letno pripravili in pregledali do deset tisoč vzorcev ter s tem zmanjšali odvisnost od zunanjih izvajalcev, kar bo dolgoročno prispevalo k nižjim stroškom za UKC Ljubljana. Ocenjujejo, da bodo proste laboratorijske kapacitete lahko ponudili tudi drugim zdravstvenim ustanovam, ki bodo imele s tem dostop do najsodobnejših preiskav po onkurenčnih cenah. Celotno naložbo v vrednosti 630 tisoč evrov je pokrila Dermatovenerološka klinika iz prihrankov rednega poslovanja.

Uspešen slovenski model zdravljenja hepatitisa

Na Infekcijski kliniki so s sistematično mikroeliminacijo hepatitisa C prvi v svetu uspeli izkoreniniti bolezen v skupini hemofilikov, kar so s precejšnjo odmevnostjo predstavili tudi na mednarodnem kongresu za bolezni jeter v Parizu. Na enak način so nadaljevali tudi z drugimi skupinami okužbi bolj izpostavljenih bolnikov in so že takorekoč izkoreninili okužbo v enotah za hemodializo po Sloveniji, kar tudi predstavlja nekoč dokaj nepredstavljiv dosežek.

Kultura kakovosti za boljšo oskrbo

Interdisciplinarni timi izboljšujejo zdravljenje bolezenskih stanj s sodobnimi pristopi s področja kakovosti. V primeru možganske kapi je denimo vključitev logopeda vplivala na znižanje smrtnosti. Strukturiran pristop h kazalniki kakovosti in varnosti, ki jih razvijajo, bo omogočal še bolj transparenten prikaz rezultatov in izmenjavo dobrih praks med kliničnimi oddelki znotraj UKC ljubljana.

30 let presaditve matičnih celic

V treh desetletjih so na Kliničnem oddelku za hematologijo izvedli približno 2000 presaditev krvotvornih matičnih celic odraslim bolnikom z raznimi krvnimi boleznimi. Presaditve krvotvornih matičnih celic pri otrocih izvajajo v sodelovanju s Pediatrično kliniko UKC Ljubljana. Na leto na ta način zdravijo 140 bolnikov, od tega približno deset otrok. Izvajanje presaditev zahteva sodelovanje več strok in odlično organiziranost vsega tima. V sklopu hematološkega oddelka deluje tudi specializirani hematološki laboratorij. Od letošnjega leta so bile doseže posebne prostorske zahteve za ločeno obravnavo transplantiranih bolnikov.

Prebojna intenzivna interna medicina

Sodelavci kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino interne klinike UKC Ljubljana so sodelovali pri doslej največji raziskavi pri bolnikih s srčnim infarktom in posledičnim kardiogenim šokom. Rezultate študije so objavili v eni najprestižnejših znanstvenih revij na področju medicine, New England Journal of Medicine, so sporočili iz UKC Ljubljana. Dr. Marko Noč je prejel Zoisovo nagrade za vrhunske dosežke na področju intenzivne interne medicine.

Izobraževanja iz Registra specialnih znanj pri Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije

V zadnjem letu je v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Sekcijo med. sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji prvo izobraževanje za medicinske sestre v Sloveniji Periferno uvedeni osrednji venski kateter z ultrazvokom. Po pooblastilu Svetovnega združenja za enterostomalno terapijo (WCET) in v sodelovanju z Zbornico, Sekcijo med. sester v enterostomalni terapiji poteka Šola enterostomalne. V sodelovanju z Zbornico, Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji potekajo Izobraževanja s področja sterilizacije.

Poletno izpopolnjevanje šolskih mentorjev

Namen poletnega izpopolnjevanje šolskih mentorjev Srednje zdravstvene šole Ljubljana in Zdravstvene fakultete Ljubljana je krepitev sodelovanja šolskega in kliničnega okolja ter povečanje sodelovanja kliničnih mentorjev s šolskimi mentorji in obratno.

Usposabljanje izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe Slovenske vojske

Zaradi seznanitve pripadnikov Slovenske vojske z novostmi pri zdravstveni oskrbi in obravnavi pacienta smo v letu 2018 usposobili 18 pripadnikov.

Učne delavnice (UD) za novozaposlene dipl. m. s. v Medicinsko simulacijskem centru

Vsaka novozaposlena dipl. m. s. se udeleži učne delavnice v MSC, kjer v simuliranem okolju z uporabo modelov spozna vsebine s področij posegov z visokim tveganjem v zdravstveni negi: odvzem krvi, periferna intravenska kanila, osrednji venski kateter, aspiracija dihalnih poti in urinski kateter. V letu 2018 smo imeli v 34 ponovitvah 159 udeležencev.

V UKC Ljubljana smo izvajalci postopkov preverjanja in potrjevanja za 3 Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za naslednje poklice: Ortopedski tehnolog / tehnologinja, Zobozdravstveni asistent / asistentka, Zdravstveni reševalec / reševalka. V zadnjih treh letih smo izdali 250 certifikatov za nacionalno poklicno kvalifikacijo.

V letošnjem letu so v UKC Ljubljana izvedli več odmevnih strokovnih srečanj in obiskov. Izpostavljamo konferenco o etičnih izzivih pri transplantaciji, obisk strokovnjakov klinike Mayo na Kliničnem oddelku za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo v okviru Simpozija nevrološke intenzivne medicine, obisk delegacij v času mednarodne konference Hope Agora.