Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

O NAS

 

DONACIJE

 

POSLOVANJE UKCL

 

JAVNE OBJAVE IN NAROČILA

 

MEDIJI IN JAVNOST

 

OBVESTILA

 

ZAPOSLITEV

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NAŠI USPEHI IN DOSEŽKI

 

Uspehi in dosežki 2018

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

REKLAMACIJE RAČUNOV

 

POVEZAVE

 

HELIPORT

 

ZEMLJEVID STAVB

 

uspehi in dosežki s področja medicine v letu 2018

1. Strokovnjaki UKC Ljubljana so prvi na svetu s pomočjo 3D-modela napravili nos na podlakti - prva presaditev nosu iz lastnih tkiv po odstranitvi nosu zaradi invazivnega raka (KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline; KO za maksilofacialno kirurgijo Kirurške klinike).

2. Prva sočasna transplantacija obeh pljučnih kril v Sloveniji (KO torakalno kirurgijo Kirurške klinike, KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Kirurške klinike, KO za pljučne bolezni in alergije Interne klinike).

3. Najučinkovitejša molekularna slikovna diagnostika nevroendokrinih tumorjev na voljo tudi v Sloveniji (Klinika za nuklearno medicino).

4. Nov dosežek otroške kirurgije in pediatrične endokrinologije – prva laparoskopska odstranitev tumorja nadledvičnice pri otroku (KO za urologijo in Oddelek za otroško kirurgijo KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Kirurške klinike).

5. Celovit program rehabilitacije slepih in slabovidnih ter vzpostavitev Nacionalnega centra za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih (Očesna klinika).

6. Vzpostavitev Nacionalnega programa presejanja novorojenčkov (KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Pediatrične klinike, Področje za informatiko).

7. Odstranitev obsežnega Ewingovega sarkoma v 16-urni operaciji na Ortopedski kliniki.

8. Kakovostna in varna oskrba novorojenčkov, nedonošenčkov na Enoti za intenzivno nego in terapijo Kliničnega oddelka za perinatologijo Ginekološke klinike. V Sloveniji se vsako leto prezgodaj rodi 1400 otrok, kar je sedem odstotkov vseh novorojenčkov. Med njimi je 100 takšnih, ki ob rojstvu tehtajo manj kot kilogram (najlažji 370 g, najlažji v 2018 400 g).

9. Najboljši in najhitrejši na svetu v oskrbi hudo poškodovane hrbtenice na KO za travmatologijo.

10. Zdravljenje raka z znotraj-žilno aplikacijo radioaktivnega izotopa neposredno do tumorja (Klinični inštitut za radiologijo).

11. Vstavljanje najmanjših srčnih spodbujevalnikov na svetu in novih valjastih žilnih opornic na KO za kardiologijo Interne klinike. Vstavljanje srčne zaklopke z minimalnim rezom na KO za kardiologijo Interne klinike. 

12. Vstavitev 540 aortne zaklopke v UKCL od leta 2009 in 110 v letu 2018 (KO za kardiologijo Interne klinike). KO za kardiologijo Interne klinike pomagal pri prvi uspešni izvedbi perkutane vstavitve aortne zaklopke v UKC Maribor oktobra 2018 in še naprej nudi strokovno pomoč pri izbiri bolnikov, pripravi na poseg ter njegovi izvedbi.

13. Uvedli smo novejši in bolje nadzorovan način za hipotermično shranjevanje odvzetih ledvic zunaj telesa do presaditve v prejemnika - Hipotermična strojna perfuzija ledvic umrlih darovalcev s transportnim sistemom LifePort je novejši, dinamičen in bolje nadzorovan način za hipotermično shranjevanje odvzetih ledvic zunaj telesa do presaditve v prejemnika. V primerjavi s statičnim shranjevanjem na ledu, izboljša delovanje presajene ledvice v zgodnjem obdobju po presaditvi, zmanjša potrebo po dializnem zdravljenju iz zato skrajša bolnišnično zdravljenje. Zaradi zmanjšanja neugodnih učinkov ishemično-reperfuzijske okvare v zgodnjem obdobju po presaditvi, hipotermična strojna perfuzija izboljša tudi dolgoročno preživetje presajenih ledvic (Center za transplantacijo ledvic KO za nefrologijo). 

14. Znanstveniki Inštituta Jožef Štefan so v sodelovanju z UKC Ljubljana odkrili in opisal antikoagulantni protein iz kačjega strupa, ki močno zavira strjevanje krvi (Služba za specialno laboratorijsko diagnostiko Pediatrične klinike). 

15. Opravili smo prvo implantacijo EDW zaklopke v okvarjeno biološko mitralno zaklopko (KO za kardiologijo Interne klinike). 

16. Ekipa strokovnjakov UKC Ljubljana je prvič v Sloveniji, ob navzočnosti tutorjev iz tujine, izvedla vstavitev ABI – slušni vsadek v možgansko deblo. Združili so znanost, visoke tehnologije, tehnike ter neprecenljiva znanja in izkušnje dosedanjega dela in 5-letno deklico po dveh letih gluhote povrnili v svet zvočne zaznave (Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo in KO za nevrokirurgijo Kirurške klinike). 

17. Prvič v Sloveniji je bila pri končni odpovedi srca uvedena mehanična podpora skozi dva minimalna reza brez prereza grodnice (KO za kirurgijo srca in ožilja Kirurške klinike).

18. Uvedena je bila nova oblika zdravljenja fekalne inkontinence/retence - prvič v Sloveniji smo uvedli zdravljenje z metodo SNM (sakralna nevromodulacija) (KO za abdominalno kirurgijo Kirurške klinike).

19. Na Oddelek za intenzivno terapijo otrok Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Kirurške klinike UKC Ljubljana v težkem stanju sprejeli že tretjega otroka v tednu dni, ki je zaradi dokončne, hipoksične dihalne odpovedi pljuč nujno potreboval dolgotrajno zunajtelesno membransko oksigenacijo z aparaturo, ki to omogoča (ECMO).

Odličja, priznanja in zahvale

Odlični v znanosti 2018 za področje medicine: prof. dr. Nataša Ihan Hren, Spremembe obraza po kostnih ortognatskih premikih, KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo Kirurške klinike; prof. dr. Marko Hawlina, Identifikacija podtipov dendritičnih celic v nativnem in gojenem roženično-limbalnem tkivu na amnijski membrani, Očesna klinike; prof. dr. Bojan Vrtovec, Vpliv repetitivne presaditve matičnih celic na delovanje srca pri bolnikih s srčnim popuščanjem, KO za kardiologijo Interne klinike.

Po poročilu Europeristat Slovenija ena najbolj varnih držav za rojevanje: Slovenija med vsemi evropskimi državami najvarnejša in najuspešnejša, saj ima najnižjo neonatalno umrljivost: zgolj 0,7 na 1000 živorojenih otrok, nizko umrljivost dojenčkov in skoraj nobene smrtimed materami.

Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju intenzivne interne medicine je prejel akademik prof. dr. Marko Noč. Član akademije za znanost in umetnosti je postal prav tako prof. dr. Marko Noč.

Nevrolog asist. dr. Dejan Georgiev, dr. med. med zmagovalci International Medis Awards 2018- Žirijo je prepričal s študijo, ki omogoča, da bodo pri operiranih bolnikih z distonijolahko pravočasno predvideli parkinsonske znake in te neželene učinke zdravljenja tudiustrezno zdravili.

Za izjemno prodorno, visoko strokovno in človekoljubno delovanje na področju demence je prof. dr. Zvezdan Pirtošek prejel red za zasluge, priznanje, ki ga podeljuje Predsednik Slovenije (Nevrološka klinika).

Prof. dr. Matej Cimerman je bil že tretjič zapored vodja programa kirurgije medenice na najprestižnejšem travmatološkem tečaju AOTrauma Masters Course, v Davosu, decembra 2018.

Prejeli smo zahvalo Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije za sodelovanje pri prvi sočasni presaditvi obeh pljučnih kril (Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Operacijski blok, Klinični oddelek za kirurgijo srca in ožilja – perfuzionisti, izvajalci zdravstvene nege in oskrbe Kliničnega oddelka za torakalno kirurgijo).

Prejeli smo zahvalo Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije za sodelovanje pri inovativni metodi popolne rekonstrukcije nosu (izvajalci zdravstvene nege in oskrbe Kliničnega oddelka za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Kliničnega oddelka za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline, Operacijskega bloka ter Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergije).

Publicistična dejavnost

 • Raziskava pri bolnikih s srčnim infarktom in posledičnim kardiogenim šokom, objavljena v najvplivnejši reviji v medicini New England Journal of Medicine (KO za intenzivno interno medicino Interne klinike).
 •  
 • Podeljen je bil evropski patent za laboratorijski test za detekcijo protiteles proti dvojnovijačni DNA. Patentirana metoda nadomesti uporabo radioaktivnega označevalca s fluorescentnim barvilom in obdrži primerljive diagnostične lastnosti ter klinično uporabnost, zmanjša pa se ekološka obremenitev okolja, osebja, rezultati so na voljo v treh dneh (KO za revmatologijo Interne klinike).
 • Izdali strokovni priročnik Kako brati krvno sliko (KO za hematologijo Interne klinike).
 •  
 • Izdali smo anesteziološko revijo Acta Anaesthesiologica Emonica – AAE (Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Kirurške klinike). 
 •  
 • Izdali smo zbornik ob 50-letnici Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Kirurške klinike. 
 •  
 • V ugledni reviji Annals of the Rheumatic Diseases je bil objavljen članek mag. Antonije Hočevar in sodelavcev o ovrednotenju diagnostičnih kazalcev vnetnih miopatij »European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology classification criteria for adult and juvenile idiopathic inflammatory myopathies in clinical practice«.
 •  
 • Objavljen je bil izjemni raziskovalni članek v Jama dermatology »Comparison of clinical course and treatment outcome for patients with early disseminated or early localized lyme borreliosis« avtorjev akademika prof. dr. Franca Strleta s sodelavci v editorial v FEMS microbiology reviews.

Infrastrukturne pridobitve

 1. Dobili smo najsodobnejši sistem za robotsko asistirane operativne posege.
 2. Prevzeli smo opremo za medbolnišnični transport kritično bolnih novorojencev, dojenčkov in otrok.
 3. Delovati je začela Dispečerska služba zdravstva UKCL.
 4. Dobili smo nov, sodoben angiografski aparat za intervencijsko radiologijo (Klinični inštitut zaradiologijo).
 5. Odprli smo prenovljen Oddelek za intenzivno nego in terapijo otročnic in nosečnic na KO za perinatologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana.
 6. Odprli smo prenovljen, bolj funkcionalen KO za neonatologijo Pediatrične klinike.

Praznovali smo

• 50 let Kliničnega inštituta za medicinsko genetiko,
• 40 let Kliničnega inštituta za klinično kemijo in biokemijo,
• 20 let otroške hemodialize na Pediatrični kliniki,
• 50 let Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo,
• 60 let Internistične prve pomoči Interne klinike.