Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

O NAS

 

Vizija poslanstvo cilji

 

Zgodovinski mejniki

 

Osebna izkaznica UKCL

 

Vodstvo in uprava UKCL

 

Informacije javnega značaja

 

Svet zavoda UKCL

 

Statut UKCL

 

O spletni strani

 

Časopis UKCL

 

KUD

 

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

 

Ocena nesorazmernega bremena in izjava o dostopnosti

 

DONACIJE

 

POSLOVANJE UKCL

 

JAVNE OBJAVE IN NAROČILA

 

MEDIJI IN JAVNOST

 

OBVESTILA

 

ZAPOSLITEV

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NAŠI USPEHI IN DOSEŽKI

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

REKLAMACIJE RAČUNOV

 

POVEZAVE

 

HELIPORT

 

ZEMLJEVID STAVB

 

ZAUPNIK ZA PRIJAVITELJE NEPRAVILNOSTI

 

ZADOVOLJSTVO PACIENTOV

 

KAKOVOST IN VARNOST ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE

 

O nas

Dejavnosti UKC Ljubljana

Univerzitetni klinični center Ljubljana je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost. Izjemoma izvajamo tudi primarno zdravstveno dejavnost.

Univerzitetni klinični center Ljubljana je največja zdravstvena ustanova v Sloveniji. 31. decembra 2022 je bilo v UKCL 8.575 zaposlenih in 1.972 bolniških postelj. Te številke Univerzitetni klinični center uvrščajo med največje bolnišnice v Srednji Evropi.

DJI_0002.JPG

Organizacijska struktura

Organizacijsko strukturo klinik in drugih služb v UKC Ljubljana si oglejte v dokumentu Organigram UKCL (PDF).

Zdravstvena dejavnost

Med zdravstvene dejavnosti na sekundarni ravni, ki jih izvajamo v Kliničnem centru, sodita specialistična ambulantna dejavnost in bolnišnična dejavnost, ki obsegata:

 • diagnostiko,
 • zdravljenje,
 • medicinsko rehabilitacijo in
 • zdravstveno nego.

V Univerzitetnem kliničnem centru te dejavnosti opravljamo predvsem za območje ljubljanske zdravstvene regije. Sprejemamo pa tudi bolnike iz drugih zdravstvenih regij, če nimajo organizirane ustrezne zdravstvene dejavnosti na regionalni ravni oziroma kadar so k nam napoteni iz drugih bolnišnic, ker so za njihove zdravljenje potrebne najzahtevnejše metode, s katerimi razpolagamo v Univerzitetnem kliničnem centru.

Zdravstvena dejavnost na terciarni ravni obsega:

 • razvijanje specialističnih zdravstvenih dejavnosti v državi, v skladu z njihovim razvojem v svetu,
 • oblikovanje medicinske doktrine,
 • uvajanje novih zdravstvenih metod,
 • posredovanje novega znanja in veščin drugim zdravstvenim zavodom,
 • izvajanje najzahtevnejših zdravstvenih storitev ter
 • zdravljenje bolnikov, napotenih iz drugih bolnišnic.

Izobraževalna dejavnost

Zdravstveni delavci in drugi strokovnjaki UKC:

 • izvajamo izobraževalne dejavnosti za potrebe Medicinske fakultete, Fakultete za farmacijo ter drugih zdravstvenih šol na dodiplomski in podiplomski ravni,
 • sodelujemo pri oblikovanju vsebine izobraževalnih programov s področja zdravstva,
 • izvajamo podiplomsko izobraževanje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
 • sodelujemo kot člani komisij za strokovne izpite za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce
 • in se strokovno, pedagoško in raziskovalno izpopolnjujemo.

Raziskovalna dejavnost

Strokovnjaki, zaposleni v UKC:

 • izvajamo raziskave v okviru načrta zdravstvenega varstva in nacionalnega raziskovalnega programa,
 • izvajamo raziskave za domače in tuje naročnike,
 • usposabljamo mlade raziskovalce,
 • zagotavljamo mentorje pri raziskovalnih nalogah,
 • zagotavljamo izvedensko-recenzijsko delo predlogov in rezultatov raziskovalnih projektov za različne naročnike,
 • organiziramo znanstveno-raziskovalna in strokovna srečanja.

Dejavnosti skupnega pomena  

Med dejavnosti, ki so potrebne za delovanje Univerzitetnega kliničnega centra, sodijo:

 • storitve bolnišničnega zdravstvenega varstva, kot so: nemedicinska oskrba (namestitev, prehrana),
 • druge zdravstvene dejavnosti (dejavnosti laboratorijev, prevozi z reševalnimi vozili in druge dejavnosti),
 • dejavnost lekarn,
 • upravno-administrativne storitve,
 • tehnično vzdrževalne storitve,
 • uvoz in izvoz blaga ter storitev v okviru registrirane dejavnosti za lastne potrebe.